GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Klimatet kan inte vänta. Men det kan du.

Elektrifieringen är viktig för klimatet. Fossila bränslen och annan smutsig energi måste bytas ut mot el. Och just nu ser det ut som att utvecklingen går åt rätt håll. Men elnätet börjar bli trångt och det tar tid att bygga ut. Därför måste vi bli effektsmarta tillsammans genom att hushålla och planera för att jämna ut vår elanvändning över dygnets alla timmar.

Håller elen på att ta slut?

Vad kan du göra?

Du kan bli effektsmart och hjälpa oss att hushålla med elnätet! Nyckeln för att hålla nere effekttopparna är att sprida ut din elanvändning över dygnet. Den här guiden ger dig några enkla tips om hur du kan tänka.

Med baslast menar vi den effekt som de elprodukter som du har igång i hemmet stora delar av tiden förbrukar. Det gäller till exempel kyl och frys, eluppvärmning, lampor och elapparater i stand-by-läge.
 
Det här kan du göra:

  • Minimera användningen av prylar, exempelvis genom att inte ha för hög temperatur hemma, släcka lampor i rum du inte är i och att stänga av tv och andra elapparater helt, istället för att låta dem stå i stand-by-läge.

 

Flera av de elapparater hemmet som använder högst effekt, är sådana som du kan använda vid olika tidpunkter istället för samtidigt. Det kan kräva lite planering, men behöver inte vara svårt.
 
Det här kan du göra:

  • I din vardag kan du exempelvis tänka på att laga mat och dammsuga vid olika tidpunkter eller välja att inte tvätta samtidigt som du sätter igång bastun. 

  • Kika i den här listan och fundera över vilka apparater just du brukar använda samtidigt, vilka som drar mest och hur du kan planera annorlunda för att minska dina effekttoppar. 

  • Genom att logga in på Mina Sidor får du en tydlig bild av hur mycket el du använder, och när du använder som mest.

 

Planerar du att köpa elbil, eller har du redan en som du laddar hemma? Då kan din fordonsladdare vara den produkt som har absolut högst effekt i ditt hem. Under senare år har fordonsladdare med hög effekt introducerats på marknaden. Idag erbjuds laddare med så pass hög effekt som 22 kW. 

 
Det här kan du göra:

  • Välj rätt laddare. Innan du installerar en fordonsladdare: fundera över hur ditt behov ser ut. Måste du ladda din elbil fullt på en timme, eller räcker det vanligtvis att ladda den under en längre tidsperiod?

  • Se till att ladda under längre tid. Det bästa, både för vårt elnät och för din personliga kostnad, är att ladda din bil under en längre tidsperiod och då med lägre effekt. För att göra det kan du antingen köpa en laddare med låg effekt, en fordonsladdare med lastbalansering eller i din bil ställa in vilken maxeffekt bilen ska laddas med. 

  • Ladda vid rätt tidpunkt. För att minska din toppeffekt i bostaden, det vill säga under tiden du använder som mest el samtidigt är det bra om du planerar din elbilsladdning under en längre period och när du och din familj inte använder många andra elprodukter. För många är en sådan tidpunkt på natten, men det kan också variera för dig som eventuellt har en eluppvärmd villa som körs nattetid. På Mina sidor kan du följa dina effekttoppar och se hur just din effektförbrukning ser ut och vad som passar dig bäst. 

 

Vad är skillnaden mellan energi och effekt?

  • Effekt är ett mått på hur mycket elektrisk energi en elapparat förbrukar vid ett specifikt ögonblick (anges oftast i kilowatt, kW). 

  • Energi är ett mått som beskriver hur mycket effekt du använder under en viss tid (anges oftast i kilowatt-timmar, kWh). 

1 kWh beskriver att effekten 1 kW har använts under 1 timme. 

Sambandet mellan Effekt och Energi beskrivs med formeln:

Energi (E) = Effekt (P) x Tid (h)

Så mycket energi använder du vid 12 minuters hårtorkning:

Hårfönens effekt: 2 200 Watt

Tid: 12 min = 0,2 timmar

Energi i kWh: 2,2 x 0,2 = 0,44 kWh

 

En man använder tre skärmar samtidigt.

Så mycket effekt använder hemelektroniken

Hur mycket effekt en elprodukt maximalt använder står oftast på den. Här har vi också listat ungefärlig effekt för olika vanliga prylar vi använder i våra hem. Vilka använder du, och vilka brukar du ha igång samtidigt?
icon-closechevron-disc-rightmenu