GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmedelande: Så löser vi elektrifieringen i väntan på nya elnät

Flexibilitet, energieffektivisering och samverkan. Det är centrala verktyg som måste användas om vi ska klara att elektrifiera Göteborg och Västsverige i väntan på nya stamnät och ny elproduktion.

Det konstaterar Göteborg Energis VD Per-Anders Gustafsson som vid ett Almedalsseminarium i dag, fredagen den 30 juni, presenterar Göteborg Energis verktygslåda för en snabbare elektrifiering.

– Omställningen pågår här och nu och elförbrukningen skjuter i höjden snabbt. Fram till 2035 beräknas effektbehovet i Göteborg öka med 70 procent jämfört med i dag. Det motsvarar ett helt nytt Malmö på tolv år. Att bygga nya stamnät och ny elproduktion tar tid, men det är nu som framtidens elsystem formas, säger han.

Tre centrala verktyg för att klara omställningen är flexibilitet, energieffektivisering och samverkan. Och i Göteborg ligger vi långt framme inom alla tre områden.

– Att dimensionera morgondagens system efter den kallaste dagen på året, eller den enskilda timmen med högst effektuttag är inte rimligt. Det är dyrt och tar tid. Därför behöver vi olika flexibilitetslösningar. Ett exempel är vår marknadsplats Effekthandel Väst där vi skapar ett marknadssystem som kapar effekttopparna. Potentialen är effektbesparingar på 100 MW, vilket motsvarar två mellanstora svenska städers effektbehov. Villkorade avtal, batterilager och kraftvärme, är andra exempel, säger Per-Anders Gustafsson.

Energieffektivisering är den billigaste och snabbaste lösningen. Och även här ligger Göteborg långt framme, inte minst tack vare ett fjärrvärmesystem i världsklass.

– Om fjärrvärmen skulle ersättas med värmepumpar hade eleffektbehovet varit dubbelt så stort en kall vinterdag. Fjärrvärmen tar vara på spillvärme i samhället och är en stor energieffektiviserare. Samtidigt är inte fjärrvärme ett alternativ för alla småhus långt ifrån nätet. Här skulle ett förlängt investeringsbidrag för alla som vill byta ut sin direktverkande eluppvärmning eller gas göra skillnad.

Men kanske allra viktigast är samverkan mellan samhällets aktörer.

– Det finns framgångsrika former för samverkan, inte minst inom västsvenska ACCEL där Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Svenska Kraftnät, Vattenfall, Ellevio och Göteborg Energi möts för att gemensamt planera och prioritera elnätsutbyggnaden i regionen och pröva nya metoder. Utbyggnad av stamnät och elproduktion är samhällsutmaningar som ingen aktör kan hantera på egen hand. Här måste vi jobba tillsammans, säger Per-Anders Gustafsson.

Här kan du ta del av hela Göteborg Energis seminarium i Almedalen: https://almedalsveckan.info/pr...

För mer information kontakta:

Shahbaz Khan, kommunikationsstrateg och projektledare för Göteborg Energis Almedalsmedverkan, 072-141 00 73, shahbaz.khan@goteborgenergi.se

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closechevron-disc-rightmenu