GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Nu betalar vi ut elprisstödet för mars till våra kunder

Regering och riksdag har beslutat att hushåll som drabbats av de höga elpriserna under vintern ska få kompensation för sina elkostnader även för perioden mars 2022. Stödet kommer som tidigare att betalas ut av Göteborg Energi Nät till kunder inom vårt elnätsområde.

Göteborg Energi har sedan tidigare betalat ut stöd för perioden december 2021-februari 2022, men nu är det dags att även betala ut stödet för perioden mars 2022. Elpriskompensationen för mars gäller enbart elområde 3 och 4 och reglerna för vilka som får stöd ser annorlunda ut.

Den kund som sedan tidigare angett kontonummer till oss på Göteborg Energi kommer att få mars månads elpriskompensation utbetalad i juli. Har kunden inte angett kontouppgifter kommer stödet att ges som avdrag på fakturan med start i juli. Sammantaget handlar det om cirka 40 000 kunder.

Läs mer om elprisstödet på vår webb 

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se, 070-466 04 28

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus