GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Var med och rösta fram årets bästa hållbara idé!

Med hållbarhetsstipendiet Tänk:Om vill Göteborg Energi uppmuntra och stötta människor som gör verklighet av sina hållbara idéer. Nu är det dags för ”Folkets Röst” där en av vinnarna röstas fram.

Flexibla trailers, cirkulär grillning med biokol, effektiva databas-servrar och optimerad elförbrukning är juryns fyra stipendie-kandidater till Folkets Röst. Alla kan vara med och påverka genom att rösta på just sin favoritidé på Göteborg Energis webb.

Tänk:Om-stipendierna delas ut i två olika kategorier, Juryns val och Folkets röst. Röstningen i Folkets Röst pågår till och med den 7 november. Varje stipendiat kan få upp till 200 000 kronor i stöd. All information om Tänk:Om och Folkets Röst finns på: www.goteborgenergi.se/tankom

Samtliga vinnare presenteras vid en prisutdelning tisdagen den 23 november 2021.

Dessa fyra projekt tävlar om Folkets röst:

Multipurpose Trailer

Syftet med projektets multipurpose-trailer är att minska hållbarhetspåverkan från transportsektorn och begränsa den globala uppvärmningen. Multipurpose-trailer kan transportera både flytande och torrt gods, genom vikbara tankar inuti en trailer. Detta leder till att en transport som gått med torrt gods från A till B kan gå tillbaka med flytande gods från B till A, och slipper därmed med att gå tom. Multipurpose-trailern kan transporteras på skepp, tåg och väg. Multipurpose-trailern är kompatibel med både nutidens fossildrivna fordon och framtidens eldrivna fordon.

Green Carbon Technologies

Green Carbon Technologies vill erbjuda ett helt nytt och cirkulärt sätt att grilla! Strunta i att köpa grillkol ifrån okända källor och använd i stället lokal biomassa som till exempel ditt trädgårdsavfall till bränsle. Detta omvandlas under grillningen till biokol som ger ett enkelt sätt att klimatkompensera på då ett kilo biokol i jorden kompenserar för tre kilo CO2 i luften. Biokol förbättrar dessutom jordkvalitén och minskar behovet av vatten.

Insero

Den ökande digitaliseringen i samhället leder till en ökad användning och lagring av data, vilket kräver både hårdvara och energi. I dagsläget lagras enorma mängder data i stora datacenter, som konsumerar energi för att driva servrarna samt kyla dem. År 2018 förbrukade världens datacenter cirka en procent av den totala globala energiförbrukningen, en siffra som förväntas öka markant till år 2030. Med projektets mjukvarulösning kan databas-servrar bli upp till 160 procent snabbare och därmed mer effektiva med samma hårdvara, vilket reducerar behovet av energi till att driva och kyla dem.

Grid Enforcer

Grid Enforcer optimerar kundernas elförbrukning och förstärker samtidigt Sveriges elnät. Systemet tar hänsyn till effektabonnemang och flyttar elbilsladdning och övrig förbrukning till tider som sänker elkostnaderna. Kapaciteten i kundernas batterilager lånas korta stunder av en aggregator som ger betalt för att kunden bidrar till att hålla frekvensen på växelspänningen i elnätet stabil åt Svenska Kraftnät. Styrningen baserad på prognostiserad förbrukning, elpris och solelsproduktion sker lokalt och ger även kunderna möjlighet att själva anpassa systemet efter nya behov.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Hållbarhetsstipendiet Tänk:Om är en av våra viktigaste åtgärder för ett mer hållbart Göteborg och vårt initativ #hållbaraihop Ta del av hela listan på www.goteborgenergi.se/hallbaraihop

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus