GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Så gör vi stadens laddplatser mer tillgängliga

Så många som möjligt ska kunna använda de publika laddplatser som sätts upp runt om i Göteborg. Därför har Göteborg Energi tillsammans med Göteborgs Stads Parkering och intresseorganisationer för funktionsnedsatta undersökt hur vi på olika sätt kan tillgänglighetsanpassa våra laddplatser. Först ut är den nya snabbladdaren på Heden.

– Att snabbt och enkelt kunna ladda sin elbil är en självklarhet. Ändå är många laddplatser utformade på ett sätt som gör det svårt och ibland omöjligt för människor med funktionsnedsättning att kunna använda dem.

Det säger Ingrid Tegvald, engagerad i Personskadeförbundet RTP:s Göteborgsavdelning som för en tid sedan kontaktade Göteborg Energi för att diskutera frågan om tillgängliga laddplatser. Inspirationen kom från BioFuel Region i norra Sverige där ett liknande tillgänglighetsarbete genomförts.

Kontakten resulterade i ett kreativt samarbete där Göteborg Energis nya snabbladdare på Heden nu får en mer tillgänglig utformning.

– Parkeringsplatsen framför laddaren är betydligt bredare och längre än en vanlig parkeringsplats. Mitt emot laddaren har Parkering Göteborg stängt av två befintliga parkeringsplatser så det går lätt att vända och köra runt. Vi har också tagit bort kanten på laddarens fundament. Allt detta sammantaget gör att det nu är lättare för en rullstolsburen person att ladda sin elbil, säger Hans Nilsson, affärsutvecklare på Göteborg Energi.

Andra exempel på tillgänglighetsanpassning är att höjden på de nya publika laddstolpar som sätts upp på parkeringsytor runt om i Göteborg har sänkts. Flera av Parkering Göteborgs befintliga handikapplatser kommer också att utrustas med laddare.

– För oss är det självklart att bidra till tillgänglighetsanpassningen. Alla våra kundgrupper ska kunna använda de laddplatser som finns på ett så optimalt sätt som möjligt och detta jobbar vi systematiskt med i Göteborg, säger Johan Olofsson, Key Account Manager på Göteborgs Stads Parkering.

Fler och mer tillgängliga laddplatser är några av Göteborg Energis många insatser för ett mer hållbart Göteborg. Ta del av hela listan på #hållbaraihop

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef på Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Jonas Eriksson, pressansvarig på Göteborgs Stads Parkering. 0736-66 06 01, jonas.eriksson@p-bolaget.goteborg.se

icon-closechevron-disc-rightmenu