GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Två nya snabbladdare på plats i centrala Göteborg

Göteborg Energi fortsätter att bygga ut nätverket för laddbara fordon i Göteborg. Inom kort kommer två nya snabbladdare att finnas på plats vid Heden och Gullbergsvass i centrala Göteborg.

Två nya snabbladdare sätts upp i centrala Göteborg.

Under hösten och vintern genomförs en massiv utbyggnad av det publika laddningsnätverket i Göteborg. Denna satsning är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering och innebär att 500 nya laddplatser blir tillgängliga på publika parkeringsytor runt om i staden. Satsningen kompletteras nu med de två nya snabbladdarna.

– Genom att bygga ut stadens laddmöjligheter gör vi valet enklare för den som funderar på att skaffa ett laddbart fordon. Intresset för elbilar ökar kraftigt i Göteborg och vi ser att allt fler laddar på de laddplatser vi sätter upp. Om vi ska klara omställningen av transportsektorn krävs att det finns ett väl utbyggt nätverk för laddning av olika slag, från lastbilar och bussar till laddningsbara personbilar, säger Roger Sundemo, affärschef el- och gashandel på Göteborg Energi.

Mer fakta:

  • De två nya snabbladdarna är placerade på Heden (parkeringen öster om Exercishuset) och Gullbergsvass (Parkering Centralen - den nya parkeringen längs Gullbergsvassgatan)
  • Laddaren på Heden kommer att vara i funktion från och med den 23 december och laddaren Gullbergsvass något längre fram i tiden
  • Snabbladdarna är 50kW anslutning Chademo eller CCS och en kabel med 22kW AC typ 2
  • Sammanlagt har Göteborg Energi nu 14 snabbladdare i centrala Göteborg. En supersnabbladdare där både personbilar och tunga fordon kan ladda finns på Falutorget.
  • De 500 nya publika laddplatserna består av 250 laddare med dubbla ladduttag och är så kallade normalladdare (upp till 22kW)

Mer information om var du kan ladda finns på vår webb här

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef, Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus