GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Så kan digitala tomater bli verklighet i Göteborg

Växthus som värms med restvärme från datacenters och gör det möjligt att odla färska grönsaker året runt, mitt i Göteborg. Det är idén bakom projektet Digitala tomater som i en ny förstudie presenterar en lösning där urbana växthus byggs i direkt anslutning till modulbyggda datacenters.

Skiss på hur en stadsodling som värms med restvärme från ett lokalt datacenter skulle kunna se ut i verkligheten.

Bakom förstudien står Göteborg Energis stadsnätsbolag GothNet, Greenhouse Living arkitekter och Kajodlingen. Studien kopplar samman urban matproduktion med så kallade Edge datacenters och innehåller ett konkret förslag kring byggnadsutformning, tekniklösningar, drift och ekonomi.

– Framtidens städer är både jordnära och digitala. En stor del av hushållens klimatpåverkan kommer från maten vi äter. Vi kan inte bara titta på energieffektivisering, transporter och hållbart byggande. Vi måste hitta lösningar för verkligt hållbar matproduktion. En del av lösningen är att kraftigt öka andelen mat som produceras i städer, säger Fredrik Olson, arkitekt på Greenhouse Living.

– Digitaliseringen i samhället skapar ett ökat behov av serverkapacitet för att kunna processa och hantera data på olika sätt. Utvecklingen går snabbt och nya tillämpningar kommer. Dataprocessingen behöver därför placeras nära användaren. En av lösningarna är lokal datakraft i modulbyggda, centralt placerade datacenters. I det här projektet används spillvärmen från servrarna i datacentret till att värma växthusen. Tillsammans med LED-odlingsbelysning möjliggörs grönsaksproduktion året runt, säger Magnus Hartmann, affärsutvecklare på Göteborg Energi GothNet.

Förstudien har finansierats med stöd av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Tillsammans med andra aktörer i staden, bland annat Business Region Göteborg, BRG, har projektet nu lämnat in en ansökan om finansiellt stöd från EU. Syftet med ansökan är bland annat att arbeta vidare med cirkulära gröna näringar och att hitta en fysisk plats i staden för att kunna förverkliga den första anläggningen.

Hela förstudien finns publicerad som relaterat material till detta pressmeddelande.

Smarta stadsodlingar åt folket (Digitala tomater) är en av Göteborg Energis åtgärder för ett mer hållbart Göteborg. Ta del av hela vår lista på #hållbaraihop

För mer information kontakta

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Fredrik Olson, arkitekt, Greenhouse Living, 0707-39 63 95, fredrik@greenhouseliving.se

icon-closechevron-disc-rightmenu