GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Enklare för boendeparkerare att ladda bilen i Göteborg

Från 1 april kan de med trafikkontorets boendeparkering använda sitt tillstånd som betalning för parkering och ladda bilen på utvalda anläggningar hos Parkering Göteborg. Pilotprojektet pågår ett år och är ett samarbete mellan trafikkontoret, Göteborg Energi och Parkering Göteborg.

– Vi får frågor då och då från våra boendekunder om möjlighet till att ladda sin elbil. Därför är det jättetrevligt att vi nu kan erbjuda dem det i stadens regi och nyttja de investeringar som redan gjorts på ett bra sätt, säger Carina Abrahamsson, enhetschef parkering på trafikkontoret.


Antal sålda elbilar och laddhybrider ökar och med det även behovet av att ladda sin bil. De flesta som idag har en laddbar bil laddar hemma, i en parkeringsanläggning eller vid sin arbetsplats. För bilägare med Göteborgs Stads trafikkontors boendeparkering utan möjlighet till laddning vid hemmet eller arbetsplatsen kan övergången till elektrifierat fordon bli utmanande. Syftet med projektet är att undersöka behovet av elladdning för dessa kunder och ifall det är attraktivt att ladda bilen i de här anläggningarna kvällstid.

Tillståndet för boendeparkering fungerar som betalning för parkeringen och betalningen för laddningen sker till Göteborg Energi enligt faktisk förbrukning.

– Det ska vara enkelt för våra kunder att ställa om till ett mer hållbart resande. Elektrifieringen av bilflottan är en viktig och bärande del i den utvecklingen. Därför är det kul att vi kan göra något konkret för att underlätta laddning för trafikkontorets boendeparkerare i Göteborg, säger Hanna Munde, chef Marknad och Affärsutveckling Göteborgs Stads Parkering.

– Det här är ett bra exempel på hur stadens olika aktörer kan samverka för att göra det enklare att använda elbil. Vi samarbetar även i andra forum för elektrifiering av till exempel godstransporter och kollektivtrafik, säger Björn Gustafsson, tf marknadsdirektör på Göteborg Energi.


För frågor kontakta:

Presskontakt Göteborgs Stads Parkering

jonas.eriksson@p-bolaget.goteborg.se

031–7743705

Presskontakt trafikkontoret

Anders Sahlberg

anders.sahlberg@trafikkontoret.goteborg.se

031-368 23 29

Presskontakt Göteborg Energi

Cecilia Erdalen

cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

031-62 67 30

icon-closechevron-disc-rightmenu