GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Solcellsparken Nya Solevi fyller ett år – så har det gått

För ett år sedan, i mörkaste december, togs Nya Solevi - Sveriges då största solcellspark i bruk. Under året som gått har parken producerat 5,1 GWh förnybar solel, vilket hade räckt till att köra en elbil cirka 650 varv runt jorden.

Nya Solevi från ovan.

– Eftersom detta är vår första solcellspark har det varit extra spännande att följa utvecklingen. I stort sett har allt fungerat som det ska och vi har nästan kommit upp i den produktion vi räknade med. Som med alla nya anläggningar har vi har haft några mindre intrimningsproblem som bland annat gjorde att vi fick stänga parken i september för att byta en del komponenter, men efter det har det rullat på, säger Rebecca Palmgren, produktutvecklare på Göteborg Energi.

Och intresset för Nya Solevi har varit stort. Under året har runt 300 personer gjort studiebesök i parken och cirka 850 av solcellspanelerna abonneras av privatpersoner.

– Erfarenheterna från ett år med Nya Solevi kommer bra till hands nu när vi går vidare och bygger vår nya solcellspark i Utby, säger Rebecca Palmgren.

Johan Lindahl, Svensk representant i det internationella samarbetsorganet för solceller, IEA-PVPS task 1, som länge följt solcellsbranschens utveckling konstaterar att det har hänt mycket på kort tid när det gäller solcellsparker.

– Vi ser just nu lite av en ketchupeffekt när det gäller utbyggnaden av solcellsparker. Och den startade strax efter att Nya Solevi blev klar. Även om Nya Solevi inte var den första parken i Sverige tror jag att Göteborg Energis inriktningsbeslut om att bygga totalt 10 MW, som kommunicerades i samband med Nya Solevi, var en viktig signal om att solcellsparker inte bara är ett litet roligt engångsprojekt utan kan vara en attraktiv strategi för energibolag som vill utöka och diversifiera sin elproduktionskapacitet, säger han.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef, Göteborg Energi 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se


Fakta Nya Solevi och Göteborg Energis satsning på solcellsparker

  • Göteborg Energis ledning och styrelse fattade 2018 ett inriktningsbeslut att fram till 2020 bygga solcellparker om totalt 10 MW
  • Den första parken om 5,5 MW – Nya Solevi i Säve, driftsattes för ett år sedan och i vår påbörjas bygget av en park med lika stor effekt i Utby
  • Under året som Nya Solevi har varit igång har parken producerat 5,1 GWh, vilket är cirka sju procent mindre än beräknat. Orsaken är några tekniska intrimningsproblem.
  • Nya Solevi är öppen för privatpersoner som vill abonnera på solcellspaneler och hittills har 850 paneler abonnerats
  • Runt 300 personer har gjort studiebesök i parken sedan invigningen
  • Läs mer om solenergi här: https://www.goteborgenergi.se/privat/solenergi

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus