GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Göteborgs nästa solcellspark byggs i Utby

Göteborg Energi fortsätter satsningen på solcellsparker i Göteborg. För knappt ett år sedan invigde vi Nya Solevi i Säve och nu bygger vi nästa park i Utby. Solcellsparken i Utby blir något mindre till ytan men planeras ha samma installerade effekt som Nya Solevi – cirka 5,5 MW. Parken beräknas producera 5 700 MWh förnybar el om året vilket motsvarar hushållselen för runt 1000 villor.

Bild från Nya Solevi, vår solcellspark i Säve.

– Solcellsparken i Utby betyder att vi uppfyller vårt beslut att till 2020 bygga förnybar produktion av solel om minst 10 MW i Göteborg. Intresset för solenergi är stort och vi behöver mer förnybar energi om vi ska klara att ställa om samhället mot fossilfrihet. Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda våra kunder att vara med på resan mot ett mer hållbart Göteborg, säger Anna Svernlöv, produktionsdirektör på Göteborg Energi.

Solcellsparken uppförs i Utby i Östra Göteborg vid gränsen mot Partille. Marken är i dag klassad som industrimark och ägs av Göteborgs Stad. Solcellsparken byggs på en sju hektar stor yta, vilket motsvarar lite mindre än tio fotbollsplaner och beräknas stå klar i september 2020.

Läs mer här:

https://www.goteborgenergi.se/i-var-stad/artikelbank/goteborgs-andra-solcellspark

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig, Göteborg Energi 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus