GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Solcellspark Utby utzoomad

Bilden visar en översiktsbild där solcellsparken i Utby byggs i det område som markerats med blå ruta.
LicensNon-commercial use
Fotograf/KällaGöteborg Energi
Storlek4 601 KB
Format.jpg
Bildmått4000 x 2000
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus