GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: 520 nya publika laddplatser för elbilar i Göteborg

Nu får göteborgarna 520 nya laddplatser att välja på.

Nu har det blivit betydligt lättare att hitta laddning till elbilar i Göteborg. Sedan juni förra året har vi satt upp 260 normalladdare med två uttag på varje laddare. Det betyder 520 nya publika laddplatser på parkeringsytor runt om i staden.

– Genom vår satsning på laddning i olika former möjliggör vi stadens omställning mot fossilfria resor och transporter. Vi har tidigare satt upp 13 publika snabbladdare för bilar, liksom laddinfrastruktur till stadens elbussar. Det känns riktigt bra att nu ha genomfört en betydande utbyggnad av laddplatser på publika parkeringsplatser vid flerbostadshus, arbetsplatser och köpcentrum. Alla ska ha möjlighet att ladda, inte bara de som har en egen villa, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

Satsningen på publika laddare har möjliggjorts med investeringsstöd från Klimatklivet och i samarbete med Parkering Göteborg där cirka 70 procent av laddarna placerats på Parkering Göteborgs parkeringar. Vi har också sett mer än en fördubbling användning från 15 000 kWh per månad till drygt 40 000 kWh per månad från april 2018 till april 2019. Och intresset för laddning fortsätter att öka, framförallt från bostadsrättsföreningar och företag som vill ha laddplatser på sina parkeringar.

På vår laddkarta syns alla laddplatser som finns i Göteborg:

https://www.goteborgenergi.se/privat/ladda/laddkarta

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus