GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressinformation: Störning i fjärrvärmeleveransen på del av Hisingen

Område som berörs av störning i fjärrvärmeleveransen

I samband med servicearbete på en fjärrvärmeledning kommer fjärrvärmeleveransen på del av Hisingen att påverkas vid två tillfällen. Det första tillfället är i dag, måndagen den 1 april mellan klockan 18:00-06:00 och det andra tillfället är söndagen den 7 april mellan klockan 18:00-06:00.

Under dessa tider kan tillgången till varmvatten och värme vara begränsad. Kallvatten och el kommer inte att påverkas. De områden som berörs är Biskopsgården, Brämaregården, Eriksberg, Kvillebäcken, Kyrkbyn, Kärrdalen, Lindholmen, Lundby, Länsmansgården, Tolered och Tuve (totalt 3 200 fjärrvärmeanläggningar. Se karta).

Hur stor kundpåverkan blir beror i hög grad på hur kallt det är utomhus, hur hårt belastat systemet är och i vilken del av det berörda området kunden bor eller verkar. Vi har satt in extra resurser i form av tillfälliga panncentraler för att våra kunder ska påverkas så lite som möjligt.

Läs mer och se karta över det berörda området här:

https://www.goteborgenergi.se/kundservice/avbrott/fjarrvarmeavbrott-faq

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closechevron-disc-rightmenu