GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Tekniker vid Göteborg Energi arbetar i fält.

Fjärrvärmeavbrott FAQ

Göteborg Energi behöver utföra servicearbeten mellan kl. 18:00 till 06:00 under den 1/4 samt 7/4 som påverkar fjärrvärmen på del av Hisingen.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om detta avbrott. Om du har några fler frågor som det inte finns svar på här är du välkommen att höra av dig till vår kundservice.

Det inringade området på kartan kommer att beröras av fjärrvärmeavbrottet. Observera att kartan är ungefärlig. Syntolkning: berörda områden är Biskopsgården, Brämaregården, Eriksberg, Kvillebäcken, Kyrkbyn, Kärrdalen, Lindholmen, Lundby, Länsmansgården, Tolered och Tuve.

Det är ett fjärrvärmeavbrott. Det vill säga att det varmvatten som du använder samt som finns i dina element kan bli begränsat eller i värsta fall avstängt under ett antal timmar.

Det sker vid två tillfällen. Den första gången är måndagen 1/4, mellan kl. 18:00 till 06:00, dagen efter. Det andra tillfället sker på söndagen den 7/4, även mellan kl. 18:00 till 06:00, dagen efter. Men det är möjligt att tiderna kan komma att ändras. Aktuell information finns här.

Berörda områden är Biskopsgården, Brämaregården, Eriksberg, Kvillebäcken, Kyrkbyn, Kärrdalen, Lindholmen, Lundby, Länsmansgården, Tolered och Tuve.

Möjligtvis. Vi kommer att sätta upp tillfälliga panncentraler som skapar varmt vatten i systemet, men ifall det blir kallt ute eller blir hög belastning i systemet kan det påverka din tillgång varmvatten och värmen i dina element.

Nej, det påverkar inget annat. Kallvatten och elnätet kommer fungera som vanligt.

Vi på Göteborg Energi behöver flytta en pumpstation och några fjärrvärmeledningar för att kunna fortsätta att leverera fjärrvärme till våra kunder. Det är en nödvändig framtidsåtgärd.

Det är två olika insatser som behöver göras och båda tar rätt mycket tid. Därför var det bästa alternativet att dela upp det på två tillfällen. Första gången kommer vi att ta bort en fjärrvärmeledning och vid andra kommer vi att sätta upp en ny. 

För att kunna ta bort den gamla fjärrvärmeledningen måste den först tömmas, vilket tar rätt mycket tid. När vi sätter dit den nya ledningen så behöver den inte bara svetsas fast utan även besiktigas innan den kan börja användas. Vi gör detta för att kontrollera att allt fungerar som det ska så att vi kan förebygga framtida avbrott. Fjärrvärmeledningen behöver dessutom fyllas efter den har besiktigats.

Från det att servicearbetet är över kan det ta upp till två timmar för fjärrvärmevattnet att återställas till normala nivåer.

Aktuell information finns här. Du kan även höra av dig till vår kundservice.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus