GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Sävenäs kraftvärmeverk blir en upplyst skog på natten

Den walesiska konstnären Jessica Lloyd-Jones fick uppdraget att skapa ett konstverk i form av en stor ljusprojektion på Sävenäsverket, väl synligt för göteborgarna. I dag, torsdagen den 29 november, avtäcktes ”Forest Fuel” i samband med att Sävenäs nya entrébyggnad invigdes.

Konstnärern Jessica Lloyd-Jones framför sitt ljuskonstverk "Forest Fuel". Foto: Jeanette Larsson

Konstnären Jessica Lloyd-Jones har inspirerats av skogens kretslopp och dess centrala betydelse för uppvärmningen av Göteborg. Från träflis, till värme och slutligen askans återförande till skogen.

– Jag ville skapa ett konstverk som kommunicerar skogens roll och betydelse för att upprätthålla Göteborgs energibehov. Jag blev fascinerad över att askan från förbränningen av träflisen förs tillbaka till skogen för att återföra de näringsämnen som är nödvändiga för återplantering och återväxt av ny skog. Det representerar en unik cykel för förnybar energi, säger konstnären Jessica Lloyd-Jones.

– Vi ville att konstverket skulle kunna ses av många i staden och inte stängas in bakom grindar och staket och bara vara tillgängligt för några få. Här får vi också tillfälle att illustrera vad vi faktiskt gör inne på Sävenäsverket, att vi förser göteborgarna med värme från den förnybara källa som bränsle från skogen är, säger Anette Myrheim, kommunikationsdirektör, Göteborg Energi.

Konstverket ”Forest Fuel” är finansierat inom ramen för den så kallade enprocentsregeln, där alla bolagoch förvaltningar i Göteborgs Stad är ålagda att avsätta en procent av den totala budgeten för ny- eller ombyggnadsprojekt till konst.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi

070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus