GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Konstverk målas upp på Rosenlundsverket

Under augusti/september kommer ett konstverk att målas upp på Rosenlundsverket. Konstverket är ett av de vinnande bidragen i tävlingen ”21km konst” som anordnas av projektet Sätt färg på Göteborg.

Syftet med Sätt färg på Göteborg är att intressera ungdomar för målaryrket men också att hjälpa unga människor som står långt från arbetsmarknaden till utbildning och jobb. Runt 400 konstbidrag deltog i tävlingen och 12 vinnare har utsetts. Ett av dessa kommer nu att målas upp på Rosenlundsverket (på korténplåten bredvid garageporten). Arbetet väntas vara klart i vecka 36.

– Som göteborgarnas eget energibolag är en del av vårt uppdrag att vara med och minska klyftorna i staden. I det här projektet kan vi göra det samtidigt som vi erbjuder göteborgarna en spännande konstupplevelse i det offentliga rummet, säger Anette Myrheim, kommunikationsdirektör på Göteborg Energi.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus