GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fyra år av framgångsrikt fjärrvärmearbete går i mål

Efter fyra år med flera internationella klimatpris, 67 värvade europeiska städer och nya smarta fjärrvärmeinnovationer går projektet CELSIUS nu i mål. Finalen hålls i Göteborg genom konferensen CELSIUS Summit den 27-28 november där fler än 170 stadsrepresentanter, energibolag, politiker och forskare från hela Europa deltar.

CELSIUS går i mål med en internationell konferens i Göteborg.

CELSIUS-projektet, som är en del av EU-initiativet Smart Cities och som leds av Göteborg Energi och Göteborgs Stad startade 2013. Ett av målen var att rekrytera 50 europeiska städer där varje stad skulle utveckla och demonstrera smarta integrationslösningar med fjärrvärmenätet. Målet har med råge överskridits och CELSIUS har under resans gång uppmärksammats på olika sätt, senast oktober 2017 då projektet vann The Global District Energy Climate Awards för fjärrvärmeanslutningen av passagerarfärjan Stena Danica.

– I Göteborg har vi svart bälte i fjärrvärme, bland annat genom att ta till vara den överskottsvärme som uppstår inom industrin och vid förbränning av sopor. Om alla städer i Europa använde överskottsvärmen lika effektivt som vi gör skulle hela värmebehovet i Europa kunna tillgodoses, vilket är en svindlande tanke. Att få dela med sig av den kunskapen och samtidigt lära sig av städer med andra förutsättningar är en spännande resa, säger Alf Engqvist, tf. VD för Göteborg Energi.

– CELSIUS har varit ett stimulerande projekt på många olika sätt. Att bli utmanad av andra i en så här positiv kontext har gjort det lättare för oss att utmana oss själva. Jag tycker verkligen att vi är mer framåt och innovativa nu jämfört med när projektet startade, säger Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

– Temat för CELSIUS Summit är ”The Power of Networks” och det säger mycket om det här projektet. Genom att medvetet bygga ett europeiskt nätverk kring fjärrvärmens möjligheter har vi kunnat pröva många nya sätt att använda fjärrvärme. Anslutningen av Stena Danica och vitvaror som drivs av fjärrvärme är några exempel liksom att ta tillvara överskottsvärmen från Londons tunnelbana. Nu tar vi med oss dessa erfarenheter och fortsätter dela kunskap inom vårt nätverk, säger Jonas Cognell, projektledare på Göteborg Energi.

Läs mer om CELSIUS Summit här:

https://www.b2match.eu/celsiussummit2017

Mer information om CELSIUS-projektet finns här: http://celsiuscity.eu/

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig på Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus