GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressinbjudan: Nu kommer Europa till Göteborg för att prata fjärrvärme

Den 27-28 november kommer mer än 160 forskare, politiker och andra fjärrvärmeentusiaster från hela Europa till Göteborg för att nätverka, utbyta erfarenheter och diskutera fjärrvärmens möjligheter i framtidens hållbara städer. Konferensen anordnas inom ramen för EU-projektet CELSIUS som nu går i mål efter fyra framgångsrika år.

Göteborg har ett fjärrvärmesystem i världsklass som i hög grad baseras på återvunnen och förnybar energi. Om alla Europeiska städer tog till vara restvärme på samma effektiva sätt som Göteborg skulle det räcka till att täcka hela Europas samlade värmebehov. Syftet med CELSIUS-projektet, som är en del av EU-satsningen Smart Cities och som leds av Göteborg Energi och Göteborgs Stad, har varit att sprida kunskap och tillsammans med andra europeiska städer utveckla nya innovativa fjärrvärmelösningar. Ett av målen var att knyta 50 europeiska städer till projektet vilket uppnåddes med bred marginal redan under 2016.

Konferensen, CELSIUS Summit, har temat ”The power of Networks” och på programmet står bland annat speeddating mellan deltagarna från olika europeiska städer, studiebesök och spännande samtal på scen. Från Göteborgs Stad deltar bland annat kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) liksom lokalpolitiker från bland annat Glasgow, Lyon och London.

Hjärtligt välkommen att delta i hela eller delar av programmet!

Föranmälan är obligatorisk och görs på CELSIUS Summits webbplats:

https://www.b2match.eu/celsiussummit2017

Där finns också detaljerad information kring de olika programpunkterna.

Mer information om CELSIUS-projektet finns här: http://celsiuscity.eu/

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig på Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus