GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Alf Engqvist tf. VD på Göteborg Energi

Alf Engqvist är ny tf. VD på Göteborg Energi

Sedan den första november har Göteborg Energi en ny tf. VD då Alf Engqvist tar över rodret efter Lotta Brändström. Alf har de senaste två åren varit chef för Göteborg Energis distributionsverksamhet och suttit i koncernledningen. Han har tidigare varit VD på entreprenadbolaget Infratek Sverige AB och arbetat ett antal år på Vattenfall i olika roller.

Göteborg växer så det knakar och i sin nya roll som tf. VD är det fortsatt fokus på stadsutveckling som gäller.

– Vi har en mängd frågor som är kopplade till den pågående stadsutvecklingen. Aldrig i modern tid har Göteborg stått inför en större expansion och utmaning än just nu. För Göteborg Energis del handlar det bland annat om stora investeringar i fjärrkyla och fjärrvärme och vi ska se till att all vår fjärrvärme år 2030 kommer från fossilfria eller återvunna källor. Vår riktning och våra mål är utstakade och nu handlar det om att kavla upp ärmarna och genomföra det vi har planerat.

– Vi har under lång tid lagt grunden för att klara den här utmaningen, bland annat genom att fokusera på vår kärnverksamhet och påbörja ett omfattande effektiviseringsarbete i hela koncernen. Vi har en stabil och god ekonomi men om vi ska klara de massiva investeringar som ligger framför oss måste vi jobba så effektivt som möjligt och sänka våra kostnader där det går. Det handlar både om att gasa och att bromsa. Det är ingen enkel resa men jag är övertygad om att vi kommer att lyckas, säger Alf Engqvist.

Bilder på Alf Engqvist finns att ladda ner här:

https://www.goteborgenergi.se/Om_oss/Pressrum/Bilder/Ledningsgrupp

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig på Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Ett komplett energiföretag med stark miljöprofil som tillsammans med våra kunder skapar hållbara energilösningar i dag och i morgon.

Ett komplett energiföretag med stark miljöprofil som tillsammans med våra kunder skapar hållbara energilösningar i dag och i morgon.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus