GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Smartare värme i nytt unikt innovationsprojekt

Genom att kombinera fjärrvärme och bergvärme i en ny smart lösning kan bostadsrättsföreningen Backadalen på Hisingen i Göteborg optimera sin värmeförbrukning och sänka sina värmekostnader. I pilotprojektet ”Smart Heat” lagras överskottsvärme i hål som borras för bergvärme. Värme som sedan kan användas under den kalla årstiden. Smart Heat-lösningen har utvecklats av Göteborg Energi tillsammans med Energiförbättring Väst AB och HSB brf. Backadalen.

Brf. Backadalen är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar

– Smart Heat är ett bra exempel på hur vi tillsammans med våra kunder och andra partners utvecklar framtidens smarta energilösningar. Genom att lagra och använda återvunnen värme som annars skulle ha gått till spillo hushållar vi med våra resurser och vi kan kombinera det bästa av fjärrvärmetekniken med det bästa av bergvärmetekniken. Om projektet visar sig framgångsrikt, kan denna typ av kombinationslösning bli en kommersiell produkt i framtiden, säger Roger Sundemo, chef för företagsförsäljning på Göteborg Energi.

– För två år sedan installerade vi bergvärme i 20 procent av våra fastigheter. En investering som innebar betydande besparingar. Med Smart Heat får vi ännu bättre lönsamhet och vi ökar tryggheten genom att fjärrvärmen finns kvar. För en bostadsrättsförening är det viktigt att hålla nere kostnaderna och genom vår goda ekonomi finansierar vi i huvudsak investeringen med egna medel. För vår del innebär det att vi betalar ett fast pris för 22 grader i inomhustemperatur, säger Rolf Augustsson, ordförande för brf Backadalen.

– För oss som totalentreprenör inom energieffektivisering och värmepumpar är vi mycket tillfreds att Smart Heat förenar värmepumpen med fjärrvärmen. Genom att återvunnen energi lagras i borrhålen förbättras också värmepumpsystemet i jämförelse med konventionella system. Med aktiv laddning av energilagret minskar också behovet av markyta jämfört med vanlig bergvärme, säger Johan Ahlgren, VD för Energiförbättring Väst AB.

– Det känns självklart bra att vi har kunnat bistå HSB brf Backadalen med att få till den här lösningen. Vi har märkt ett ökat intresse från bostadsrättsföreningarna för olika kombinationslösningar, där man kan plocka det bästa ur olika uppvärmningssätt och skräddarsy till en helhetslösning, säger Mattias Tichy, energichef på HSB Göteborg.

För mer information, kontakta

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, 070-466 04 28

Bo Fahlberg, Brf Backadalen, 070-265 74 39

Johan Ahlgren, VD Energiförbättring Väst AB, 070-547 21 88

Karin Forsman, projektledare HSB Göteborg, 010-442 22 44

Mer fakta om projektet

För att få fram de 2,1 MW som bergvärmen ska ge, sker installation i 12 undercentraler av 25 IVT Geo-värmepumpar. 114 hål ska borras, sammanlagt innebär detta en sträcka på 3,3 mil. Starten för borrningarna är planerad till oktober.

Totalentreprenör för bergvärmepumpsanläggning: Energiförbättring Väst AB

DUC: SMART HEAT/Rumsstyrning, 14 st KTC

Värmeleverantör: Göteborg Energi AB

Beställare: HSB brf Backadalen

Antal lägenheter: 971 stycken

Projekttid: 2017 - 2019

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus