GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Nu är Göteborgs största termos på plats

Nu är den klar – Göteborg Energis nya ackumulatortank i energihamnen på Hisingen. I den 60 meter höga ”termosen” ryms 22 miljoner liter fjärrvärmevatten. Syftet med tanken är att skapa stabilitet i fjärrvärmesystemet och minska koldioxidutsläppen.

Vår nya ackumulatortank ligger i Energihamnen på Hisingen.

I Göteborgs hamninlopp, bredvid Rya kraftvärmeverk, reser sig nu ett nytt landmärke – vår 60 meter höga ackumulatortank som används som en termos i fjärrvärmesystemet. När efterfrågan på värme är låg fylls tanken med varmt vatten. När det blir kallt och efterfrågan ökar kan tanken laddas ur och leverera 120 MW värme under cirka sju timmar. På så sätt undviker vi att dra igång andra fjärrvärmeanläggningar och sparar bränsle.

– Med hjälp av ackumulatortanken kan effekttopparna i fjärrvärmeproduktionen reduceras vilket skapar stabilitet i fjärrvärmesystemet och minskar risken för störningar i våra leveranser till kunderna. Den bidrar också till minskade koldioxidutsläppen då vi kan undvika att starta upp spetsanläggningar. Förutom miljömässiga fördelar och säkrare drift kommer ackumulatortanken att bidra till lägre rörliga kostnader för värmeproduktionen, säger Anna Svernlöv, chef för verksamhetsområde Drift och Underhåll på Göteborg Energi.

Ackumulatortanken som nu tas i bruk har uppförts i samarbete med entreprenörerna Midroc Rodoverken och NCC.

Fakta ackumulatortank

  • År 2025 ska Göteborg Energis fjärrvärme enbart komma från förnybara eller återvunna källor. Den nya ackumulatortanken är en av insatserna för att nå målet.
  • Tanken är uppförd i anslutning till Rya kraftvärmeverk i Energihamnen på Hisingen och är cirka 60 meter hög med en diameter på 23 meter
  • Tanken fungerar som en stor termos eller ett batteri i fjärrvärmesystemet, där fjärrvärme kan lagras för att användas när efterfrågan på värme ökar
  • Ackumulatortanken kommer att ha en maximal kapacitet på 1000 MWh. Det innebär att ackumulatorn fulladdad kan leverera sin maximala effekt på 120 MW i cirka sju timmar.
  • Tanken rymmer 22 000 kubikmeter vatten. Detta motsvarar 22 miljoner liter vatten vilket motsvarar värmen till 70 villor i ett år.

Ackumulatortanken är en av våra viktigaste insatser för ett mer hållbart Göteborg. Läs mer om våra olika insatser på #hållbaraihop

Som relaterat material finns en film som visar hur vi byggde "termosen".

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef, Göteborg Energi 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus