GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Så svarar vi på regeringens förslag att höja skatten på kraftvärmen

Finansdepartementets förslag att drastiskt höja beskattningen av kraftvärme kommer att få allvarliga följder för både fjärrvärmen och den lokala elförsörjning i Göteborg. Dessutom kommer koldioxidutsläppen att öka som en konsekvens av förslaget. I vårt remissvar förklarar vi varför det blir så, och vi ger också förslag på en väg framåt.

Ta del av vårt remissvar i den bifogade PDF-filen!

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus