GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Kommentar till Uppdrag Gransknings reportage om bluffakturor

I kväll, onsdagen den 10 oktober, sänder Uppdrag Granskning ett reportage om hur kommuner och myndigheter under åren 2012-2016 betalat fakturor från olika bluffbolag. Enligt programmet har förvaltningar och bolag i Göteborg sammantaget betalat ut 3 364 432 kronor till de företag som granskats.

Vad gäller Göteborg Energi har fyra fakturor hittats och vi har sammantaget betalat ut cirka 28 000 kronor till två av de granskade bluffbolagen under perioden 2012-2016. För att sätta detta i perspektiv har vi under samma period totalt betalt fakturor för närmare sex miljarder kronor exklusive bränsleinköp.

– Vi ska naturligtvis inte betala ut en krona till den här typen av företag men jag tycker att granskningen ändå visar att vi har bra koll på vår fakturahantering. Vi jobbar ständigt med att förbättra våra rutiner, göra internrevisioner och andra åtgärder för att minska risken att sådant här händer, säger Robert Casselbrant, ekonomidirektör.

– En annan sak som vi också jobbar aktivt med att motverka är de digitala bedrägeriförsök som ständigt pågår. Vi får till exempel dagligen e-post där vi uppmanas att klicka på olika länkar eller föra över pengar till någon. Dessa kan i många fall tyvärr uppfattas som seriösa och trovärdiga, säger Robert Casselbrant.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus