GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Göteborg Energi med och planerar elväg i Västsverige

Tillsammans med Alstom, Volvokoncernen, NCC och sju andra aktörer ingår Göteborg Energi i konsortiet VästSvenska Elvägar. Konsortiet har lämnat in ett förslag till Trafikverket om att bygga en demonstrationselväg i Västsverige.

– Det här är ett spännande framtidsprojekt där vi tillsammans med ledande aktörer i transportbranschen vill pröva möjligheten att bygga elvägar. Vår del kommer att handla om elförsörjningen och hur den ska optimeras i den här typen av infrastrukturprojekt, säger Göteborg Energis VD Alf Engqvist.

Det är Trafikverket som har fått regeringens uppdrag att bredda kunskapsunderlaget avseende elvägar. Trafikverket har bett att få in anbud från intressenter som är villiga att bygga en demonstrationsanläggning på allmän väg i Sverige. Och VästSvenska Elvägar är en av de intressenter som nu har valts ut för att lämna in ett mer detaljerat förslag.

I samarbetet ingår också närmare 20 privata och offentliga företag, kommuner och akademiska institutioner som partners eller som deltagare i en referensgrupp med intresse för tekniken. Den breda uppställningen av aktörer ger också möjlighet att dra lärdomar från vilka andra samhällsnyttor som kan uppstå vid utbyggnaden av elvägar.

Demonstrationsanläggningen kommer att integreras i en allmän väg med syfte att utveckla, testa, verifiera och visa upp nya lösningar för elvägsteknik.

I VästSvenska Elvägar ingår för närvarande åtta samarbetspartners: AstaZero, Business Region Göteborg, Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Lindholmen Science Park, RISE, Swedavia, Västra Götalandsregionen. Dessutom pågår en dialog med flera transportbolag som också visat intresse för att medverka i projektet.

En referensgrupp med intresse för elvägsteknikens möjligheter är kopplad till projektet: Volvo Cars, Mariestad kommun, Skövde kommun, Vattenfall, Chalmers, Borås kommun, Härryda kommun.

Läs pressmeddelandet om projektet här

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus