GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Leverantörsportalen

Anslutning till leverantörsportal via SMS

1. Gå till inloggningssidan (https://login01.goteborgenergi.se/)

2. Lägg till sidan i ”Tillförlitliga platser” i InternetExplorer.

3. Välj autentiseringstyp GE_SMS

4. Logga in genom att ange dina inloggningsuppgifter

 
In English: 

1. Navigate to the login page (https://login01.goteborgenergi.se)

2. Add it to reliable sources in Internet Explorer

3. Choose authentication type GE_SMS

4. Login by using your information

5. Efter du loggat in skickas en 6-siffrig kod till din mobiltelefon (kan ta upp till en minut). Skriv in den i Response-fältet och tryck på ”Sign In”.

In English:
After you have logged in, a 6 digit code will be sent to your mobile (this might take a minute). Enter the code into the Response field and press "Sign in".

6. Då visas Göteborg Energi Leverantörsportal med de servrar och eventuella webblänkar som tillhör det leverantörsbolag du har loggat in mot.

In English:
The page will now show our supplier portal and the supplier associated servers and potential weblink.

7. Klicka på aktuell fjärrskrivbordslänk för att komma vidare in på servern eller webblänk.
 
In English:

Click on the relevant Remote desktop link to move on to the server or weblink.

8. Därefter visas meddelanderuta avseende Windows-säkerhet, där du ska ange dina autentiseringsuppgifter för vald server. 

Ange domännamn och leverantörskonto enligt format nedan (fast fyll i ditt aktuella användarnamn): goteborgenergi\leXXXXXX
 
In English:

At this stage Windows Security Dialog opens and you will be asked to authenticate your information.
 
Supply your domain name and supplier account according to the format provided below (you need to supply your actual username): goteborgenergi\leXXXXXX

Obs! Tänk på att återkoppla till din kontaktperson vid byte av mobilnummer.

In English:
Attention! Remember to inform your contact if and/or when you change your mobile number

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus