GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Leverantörsportalen

Anslutning till leverantörsportal via applikationen MobilePASS

1. Gå till inloggningssidan (https://login01.goteborgenergi.se/)

2. Logga in genom att ange användarnamn samt koden från MobilePASS som lösenord.

 
In English: 

1. Navigate to the login page (https://login01.goteborgenergi.se)

2. Login by using your username and code from MobilePASS as password 

 

3. Då visas Göteborg Energi Leverantörsportal med de servrar och eventuella webblänkar som tillhör det leverantörsbolag du har loggat in mot.

In English:
3. The page will now show our supplier portal and the supplier associated servers and potential weblink.

5. Klicka på aktuell fjärrskrivbordslänk för att komma vidare in på servern eller webblänk.
 
In English:

5. Click on the relevant Remote desktop link to move on to the server or weblink.

6. Därefter visas meddelanderuta avseende Windows-säkerhet, där du ska ange dina autentiseringsuppgifter för vald server. 

Ange domännamn och leverantörskonto enligt format nedan (fast fyll i ditt aktuella användarnamn): goteborgenergi\leXXXXXX
 
In English:

6. At this stage Windows Security Dialog opens and you will be asked to authenticate your information.
 
Supply your domain name and supplier account according to the format provided below (you need to supply your actual username): goteborgenergi\leXXXXXX

Obs! Tänk på att återkoppla till din kontaktperson vid byte av mobilnummer och/eller mobiltelefon.

In English:
Attention! Remember to inform your contact if and/or when you change your mobile number and/or mobile phone.

icon-closechevron-disc-rightmenu