GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Så lyckas du med anslutningsprocessen

Mer än var tredje föranmälan som skickas in till Göteborg Energi innehåller fel som gör att de måste kompletteras. Ta del av tipsen från Thomas Fredriksson, Anslutningsingenjör på Göteborg Energi nät, så sparar du både tid och energi.

Var vaksam på följande så är chansen stor att anslutningsprocessen går mycket smidigare.

Föranmälan

Det tar cirka 1-2 veckor från att vi fått in en korrekt föranmälan till att vi skickar ut ett installationsmedgivande. Behöver föranmälan kompletteras så kan det ta längre tid.

  • Det är ofta problem med växelriktarens namn. Man måste fylla i samma namn som står på Rikta Rätt-listan, undvik att förkorta. Det ifyllda namnet jämförs av oss med listan och stämmer det inte returneras föranmälan för komplettering.

Färdiganmälan

  • Tänk på att inte skicka in färdiganmälan förrän arbetet med installationen är klar. Det händer att vår personal åker ut för att göra en anslutningskontroll och installationen inte ens påbörjats. Det blir en så kallad bomkörning och vi tar ut en avgift om vi inte kan utföra anslutningskontrollen. 

  • För att anslutningskontrollen ska gå så smidigt som möjligt får du som är installatör gärna ha programmerat växelriktaren och kontrollerat att allt fungerar. Slå på anläggningen en kort stund, men tänk på att slå av den efter kontrollen för allas säkerhets skull.

Anslutningskontrollen

  • Tänk på att använda säkerhetsmärkningen. Detta är till stor hjälp för vår personal och Räddningstjänsten. För att Göteborg Energis personal ska kunna arbeta säkert på elmätaren måste det finnas elkopplare som frånskiljer produktionsanläggningen. Elkopplaren ska vara låsbar i öppet läge och den ska vara åtkomlig för Göteborg Energis personal.

  • Om elmätaren inte finns tillgänglig utomhus i ett fasad- eller markmätarskåp ska den frånskiljas via en låsbar brytare som monteras på utsidan av fastigheten. Brytaren måste vara åtkomlig och skyddas av en låda med minst IP 44 klass 2 kapsling, all materiel som installeras utomhus ska vara klass 2. Vi rekommenderar IP65 kapsling om brytare sitter i ett mer utsatt läge.

  • Berätta för kunden att hen har ansvar för anläggningen och att en drift- och underhållsplan behövs. 

Ansluta solceller

Du har väl sett att vi har särskilda sidor om Ansluta-processen för dig som är elinstallatör? På den här sidan hittar du massor med matnyttigt om att ansluta solcellsanläggningar.

Fler frågor och svar

Här är svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om anslutningsprocessen.

Vi hanterar föranmälningar i turordning och i normalfall tar det 1-2 veckor innan vi skickar ett installationsmedgivande. Om det krävs kompletteringar tar det längre tid.

Man hittar godkända växelriktare hos Energiföretagen, under Rikta Rätt.

Man kan prenumerera på listan och få en uppdaterad lista när det sker förändringar.

Länk: Energiföretagen - Rikta rätt

Länk: Prenumerera på listan hos Energiföretagen

Ja, det går bra. Kontrollera så att allt är klart och slå därefter av anläggningen tills vi kommer och utför anslutningskontrollen.

Vi godkänner enbart växelriktare som finns med på Energiföretagens Rikta Rätt-lista. Om den växelriktare som ni vill använda inte finns med behöver den först godkännas av Energiföretagen. Skicka in en ansökan till Energiföretagen för att få den värderad.

Länk: Energiföretagen Rikta rätt

Sätt gärna dekaler på både elskåpet och huset så att de är synliga för t.ex. Räddningstjänst och våra tekniker.

Vi rekommenderar att elmätaren flyttas så den finns lättåtkomlig utomhus i ett låsbart fasad- eller markmätarskåp. Det arbete som behöver utföras av Göteborg Energi elnät vid en flytt är kostnadsfritt.

Anläggningar med mätartavla placerad inomhus måste kunna frånskiljas via en låsbar brytare som monteras på utsidan av fastigheten, åtkomlig och nåbar i en extra låda med minst IP44 klass 2 kapsling, all materiel som installeras utomhus ska vara klass 2. Vi rekommenderar IP65-kapsling om brytare sitter i ett mer utsatt läge.

Kabelgenomförning ska utföras så att kopplingslådans kapslingsklass bibehålls. Vi rekommenderar att kabelgenomförning sker underifrån.

Kunden är ansvarig för anläggningen. Göteborg Energi elnät äger elmätaren och kabeln in. Behöver kunden utföra ett arbete på anläggningen får ni erbjuda er hjälp med detta.

Ja, vi kan plombera vid kontroll.

Man anger i föranmälan att det gäller batterier och växelriktare.

icon-closechevron-disc-rightmenu