GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Våra adresser

Här hittar du adresser till alla våra kontor och anläggningar.

Box 53, 401 20 Göteborg

Här sitter stora delar av vår personal inom alla verksamhetsområden. Här finns även vårt dotterbolag Gothnet med stadsfiberverksamheten. 

Kvibergs Broväg 5, 415 05 Göteborg
 
Ett av våra kraftvärmeverk där vi gör fjärrvärme och el med flis som bränsle.

Rosenlundsgatan 2, 411 20 Göteborg

Anläggningen togs i drift tidigt 1900-tal. Här gör vi fjärrvärme de dagar det är extra kallt i Göteborg, men vi gör också fjärrkyla dels genom att ta kyla ifrån älven.

Oljevägen 75, 418 78 Göteborg

Vår anläggning för uppgradering av biogas från Gryaabs avloppsreningsverk. 

Fågelrovägen 20, 418 34 Göteborg

Ett av våra kraftvärmeverk där vi gör fjärrvärme och el med naturgas som bränsle. 

För leveranser till Fågelrovägen 15, 16 och 20 (inom oljehamnen) rekommenderar vi att söka på Bentylgatan på sin GPS. Leveranser till Rya måste också vara föranmälda hos vakten vid infarten till Oljehamnen. Detta görs av auktoriserad personal på anläggningarna.

Norra Fågelrovägen 2, 418 34 Göteborg

I våra värmepumpar återvinner vi värme från avloppsvattnet från reningsverket. 

Fågelrovägen 15, 418 34 Göteborg

I vår värmecentral i Rya gör vi värme med träpellets som bränsle. 

För leveranser till Fågelrovägen 15, 16 och 20 (inom oljehamnen) rekommenderar vi att söka på Bentylgatan på sin GPS. Leveranser till Rya måste också vara föranmälda hos vakten vid infarten till Oljehamnen. Detta görs av auktoriserad personal på anläggningarna.

Fågelrovägen 15, 418 34 Göteborg

Demonstrationsanläggning för biogas. Anläggningen är för närvarande inte i drift.
Läs mer om GoBiGas

Energicentralen Volvo Torslanda, TX-port Fördelarvägen, 405 31 Göteborg

 
Ett av våra dotterbolag som försörjer Volvo Torslanda-området med energi.

Gamlestadsvägen 2-4, 415 02 Göteborg

Kontor och arbetsplatser för vår distributions- och mätarverksamhet.

Slakthusgatan 7, 415 02 Göteborg

Kontor och arbetsplatser för vår elnätsverksamhet i dotterbolaget Göteborg Energi Nät AB.

Vassgatan 3, 415 02 Göteborg

Kontor och arbetsplatser för vår drift- och serviceverksamhet.

Västgötagatan 2, 411 39 Göteborg

Byggnaden togs i drift 1908 av Göteborgs Stads Electricitetsverk. Idag har vi vårt energimuseum här som drivs av tidigare anställda. Lokalerna hyrs även ut till Göteborgs Stad.

Mer information

Kontakta oss gärna för mer information?

icon-closechevron-disc-rightmenu