GÖTEBORG ENERGI-EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Key 2 Future

Syftet med initiativet är att skapa ett mentorskapsprogram åt cheferna inom Göteborg Energi. Cheferna är adepter och unga aktiva basketspelare från Västra Hisingen Basket är mentorer.

När vi pratar om integration, livet i förorterna, sociala skillnader, jämställdhet och mångfald är det lätt att hamna i ett ”vi och dem”-resonemang. Vi ställde oss frågan: "Vilka är egentliga de resursstarka?" och det beror självklart helt på i vilken sammanhang vi ställer frågan. Hur kan vi lära oss av den kraft, kunskap, engagemang och unika bakgrund som dessa ungdomar har?

Vi utgår från deras vardag och de områden de med all sannolikhet kan mycket mer än oss. De är digitala ”infödingar” – vi är digitala ”dinosaurier". De kan förorten och koderna där – vi kan det inte. De kan ge oss insyn i deras drömmar och syn på framtiden – vi kan inte gissa oss till den. De har med andra ord jättemycket att lära oss. Vi behöver deras mentorskap. 

Läs mer om vårt samarbete Key 2 Future

Läs mer om våra pågående projekt och vad vi gör just nu tillsammans.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus