GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Julstaden Göteborg

Vi är partner till Julstaden Göteborg som en del i vår vision om den hållbara staden och för att bidra till att utveckla och stärka Göteborg. Evenemanget arrangeras av Göteborg & Co och syftar till att skapa en attraktiv och julig stad vintertid. 

Vi levererar all tillfällig el som används under Julstaden Göteborg. Elen kommer från förnybara källor som vind och vatten. Vi deltar också med någon form av aktivering för att bidra till evenemangets syfte om att skapa en attraktiv ljussättning i staden under vintertid.

Läs mer om Julstaden Göteborg.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus