GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Gårdstens elbilspool

Vi är sedan 2013 med som partner i Gårdstensbostäders elbilspool där de boende ges möjlighet att hyra bil. Partnerskapet är en del av vårt arbete inom hållbara transporter och bidrar till vår vision om en social hållbarhetsdimension. 

Många boende i Gårdsten har inte en privat ekonomi som tillåter ägande av en privat, modern och miljövänlig bil. Elbilspoolen är ett viktigt erbjudande för att öka förutsättningarna för mobilitet och kontakt med samhället utanför Gårdsten. Vi arbetar för ett hållbart samhälle där hållbara transporter är en viktig del. Barn som växer upp i Gårdsten får ett naturligt förhållande till moderna och hållbara transporter. Elbilspolen ligger centralt i Gårdsten och blir ett naturligt inslag i vardagen. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus