GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
19 oktober

Skapa ett hållbart Göteborg ihop med oss!

Investeringsdagen 19 oktober

Vi upprepar förra årets succé! Är ditt företag leverantör till Göteborg Energi, eller vill ni kanske bli det i framtiden? Då vill vi gärna ses! 

Uppdatering: tack för ert enorma intresse! Nu är investeringsdagen fullbokad.

Vår stad befinner sig i ett utvecklingssprång där energiomställningen är central. Det innebär att vi de kommande tio åren står vi inför stora satsningar och därmed investeringar. Därför vill vi gärna träffas och ha en tidig dialog, för som leverantör till oss kommer ni ha en betydande roll för utvecklingen mot en mer hållbar framtid.

Nytt för i år är att du kan medverka i dialogen kring planerade investeringar och utmaningar, inom det fördjupningsspår som intresserar dig mest:

A. Våra kommande projekt om pellets och flis pannor: Vi planerar för flera stora investeringsprojekt för att gå över till ett mer hållbart energisystem som möter stadens behov. Här får du höra mer om våra investeringsplaner och delta i dialog om hur vi tillsammans kan göra det på ett hållbart sätt.

B. Ledningsnät och centraler: Vi berättar om kommande ramavtalsupphandling för entreprenadarbeten. Vi kommer också att tala om kommande projekt för ledningsdistribution stadsfiber, fjärrvärme, fjärrkyla och gas, både när det gäller stadsutvecklingen och vårt ökade reinvesteringsbehov. Här får du möjlighet att ställa frågor och träffa projektledare inom området.

C. Elnätsdistribution; anläggning-  och ledningar:

 Här får du höra om våra framtidsplaner specifikt inom området. Du får möjlighet att ta del av planerade investeringar och projekt. Vilken sorts arbeten och vilka mängder vi planerar för. Viktigt punkt är hur vi tillsammans kan bli ännu bättre på hälsa, arbetsmiljö och hållbarhet.

Program 19 oktober - Svenska mässan

Tid

Ämne

Talare

8.00

Göteborg Energi hälsar välkomna

Per - Anders Gustafsson tf VD Göteborg Energi.

8.15

Energiutvecklingen i Europa och behov av omställning i Västsverige och Göteborg.

Tid och tempo i stadsutveckling - Bland annat etablering av batterifabrik på Hisingen.

Kundernas förväntningar och stadens mål för hållbara inköp – och vad det betyder för dig som leverantör till Göteborg Energi.

09.45

Fika och mingel med bland annat inköpare och projektledare.

10.30

Dialog och erfarenhetsutbyte inom valt fördjupningsområde.

12.00

Gemensam summering och Lunch.

12.30

Lunch

Att vara leverantör till Göteborg Energi

Vill du veta mer om inköp eller kanske ta del av upphandlingsplanen? Eller vad som gäller runt miljöregler, ordning och säkerhet? Här hittar du allt du behöver.

Har du sett våra webinar?

Behovet av att diskutera aktuella ämnen som berör företagen i staden försvann inte med pandemin. Därför har vi hållit en rad webinar med experter och branschkollegor. Lär dig mer om allt från matavfall och elbilsladdning till EU:s taxonomi.
icon-closechevron-disc-rightmenu