GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Per-Anders Gustafsson, VD Göteborg Energi.

Göteborg Energis tf VD Per-Anders Gustafsson (ordinarie VD fr o m 1 mars 2023).

VD HAR ORDET

Ett utmanande år
som gjort oss starkare tillsammans.

Att leva och verka i Göteborg är fantastiskt. Staden har fått en helt ny skyline och det sjuder av aktivitet överallt. Samtidigt har 2022 präglats av krig i Europa och en utmanande situation på energimarknaden. Men även i kris öppnas nya möjligheter.

Läs vår tf VD Per-Anders Gustafssons summering av året.

Ladda ned vår Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Den som besöker Göteborg kan knappast undgå att märka att här händer det saker. Nya höghus poppar upp som svampar ur jorden, ny infrastruktur kommer på plats och industri och när ingsliv går på högvarv. Men precis när
vi hade börjat lämna pandemiåren bakom oss och såg med tillförsikt på framtiden förändrades läget.

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland sitt anfallskrig mot Ukraina. Ett ofattbart mänskligt lidande, en i grunden förändrad säkerhetspolitik och

ett mycket utmanande läge för den europeiska energimarknaden har sedan dess varit ett faktum. De grundläggande värden och funktioner vi tar för givna har utmanats. 

Att frågor om skyddsrum, kärnvapenhot och sabotage mot nödvändig infrastruktur väckts till liv skapar otrygghet. Att inte veta om elräkningen går att betala eller om det kommer att finnas värme och ljus under vinterns kallaste dagar skapar oro i våra hem och hos våra företag.

Göteborgs effektbehov kommer öka med minst 75 procent på mindre än tio år. Det kräver utbyggda stam- och regionnät till staden och mer lokal produktion av el i kombination med att elen används smartare.

Per-Anders Gustafsson, tf VD Göteborg Energi

Energikoncern i stormens öga

Redan under 2021 såg vi rekordhöga elpriser och en ovanligt turbulent energimarknad – en situation som under 2022 har eskalerat på ett sätt som få av oss trodde var möjligt. Som energikoncern i stormens öga har utvecklingen skakat om oss och utmanat våra möjligheter att göra lönsamma affärer. Det är inget snack om att årets ekonomiska resultat inte är det förväntade. Men jag kan med stolthet konstatera att vårt absoluta fokus på trygga leveranser av el, värme, kyla, gas och stadsfiber till göteborgarna har varit framgångsrikt.

Det utmanande läget har också satt fokus på energifrågorna på ett helt nytt sätt. Vi har haft ett enormt inflöde av kundkontakter som vill ha stöd och hjälp att hantera situationen och medie-intresset för vår verksamhet har aldrig varit större. Vi har under hela året gjort vårt bästa för att möta upp behovet av information i alla våra kanaler, bland annat genom regelbundna nyhetsbrev till våra kunder och publika webinarier kring energisituationen.

Vi har också varit drivande i stadens arbete med att minska elanvändningen och vi har arbetat för frågor som är centrala för regionens omställning på lång sikt – bortom krisen. 

Möjligheter i krisen

För det är ju så att en utmanande situation, en kris, också öppnar upp för nya möjligheter och lösningar. De flesta experter är överens om att Rysslands försök att hindra Europas självständighet har fått motsatt effekt. Att EU istället har lagt in en högre växel för att göra sig oberoende av rysk gas och öka omställningstakten mot det fossilfria. I Sverige ser vi också behovet av en snabbare omställning och mer fossilfri elproduktion, inte minst i vår egen del av landet.

Göteborgs effektbehov kommer öka med minst 75 procent på mindre än tio år. Det kräver utbyggda stam- och regionnät till staden och mer lokal produktion av el i kombination med att elen används smartare. Därför satsar vi bland annat på olika flexibilitetstjänster och vi har under året tillsatt en helt ny roll med särskilt fokus på att främja förutsättningarna för ny elproduktion. Att vi västsvenskar i närtid kommer vidare med planerna på havsbaserad vindkraft är avgörande.  

Fokus på klimatmålen

Energikrisen och det ansträngda försörjningsläget kring gas har under vintern tvingat oss att ta till oönskade verktyg för att klara värmeförsörjningen till göteborgarna. Att behöva elda med vårt reservbränsle olja när det är som kallast är inget vi vill göra, men det har under kortare perioder varit nödvändigt. 

Samtidigt tappar vi inte fokus på de långsiktiga klimatmålen. Vi är mitt uppe i processen att göra oss av med vårt beroende av naturgas och vi kommer att vara där inom några få år.

Och även om det på många sätt har varit ett problematiskt år saknas inte de goda nyheterna och initiativen. Tillsammans med en rad andra aktörer i staden har vi sett till att Northvolt och Volvo Cars valt Göteborg för etablering av sin nya batterifabrik. Vi bidrar med uppkoppling mot elnätet men också en unik kylalösning där renat avloppsvatten används – och värmen kan återvinnas. Var tredje solcell som finns i Göteborg sattes upp under 2022 och vi ser en fortsatt kraftig expansion på solenergiområdet.

Vi har också fortsatt driva frågan om CCS (Carbon Capture and Storage) i flera olika forum, bland annat inom projektet CinfraCap som utvecklar en västsvensk infrastruktur för infångad koldioxid. Tillsammans med Renova genomför vi också en förstudie kring en CCS-anläggning på en del av avfallsförbränningsanläggningen i Sävenäs.

Ekonomin påverkas starkt

När vi nu stänger 2022 gör vi det med ett resultat på 431 miljoner kronor. I resultatet ingår en engångsintäkt om 356 miljoner kronor i realisationsvinst för försäljningen av dotterbolaget Ale Fjärrvärme AB. Som en stor köpare av energi drabbas vi, precis som våra kunder, av de extremt höga energipriserna. Vår elhandelsaffär har varit särskilt utmanad med betydande underskott. Därför har vi under året genomfört en rad grundläggande förändringar i vår elhandelsverksamhet, inte minst för att minska riskerna.

Även vår fjärrvärmeaffär har påverkats starkt och där handlar det om att få våra nya biobaserade anläggningar på plats så snabbt det bara går. Vi har under året startat en ny biobränsleeldad hetvattenpanna och under 2023 tas investeringsbeslut om vår stora nya bioångpanna på Rya som är den viktigaste pusselbiten för att bli av med vårt beroende av naturgas. Andra verksamheter som elnät och stadsfiber går starkt.

Vi har också genomfört en mängd åtgärder för att minska våra kostnader runt om i koncernen. Men som så ofta handlar det om att gasa och bromsa samtidigt. Vi har ett massivt investeringsprogram framför oss de kommande åren, investeringar som är avgörande för stadens och näringslivets omställning. I vår affärsplan för 2023–2025 är ett klimatneutralt Göteborg, kundernas klimatomställning och lönsamma affärer våra tre övergripande strategiska målsättningar.

Även om de närmaste åren kommer att vara fortsatt utmanande ser vi att resultatet långsamt stabiliseras och förbättras. Vi satsar och utvecklas samtidigt som vi är rädda om varje krona och arbetstimme.

icon-closechevron-disc-rightmenu