GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Hållbart samarbete med Göteborgsvarvet

I maj fylls Göteborg av tusentals löpare och besökare från hela landet. Elin Jansson är projektledare för hållbarhet på Göteborgsvarvet. Vi ställde några frågor till henne om hur tävlingarna bidrar till en mer hållbar stad.

Hej Elin! Du är hållbarhetsansvarig. Vad går ditt jobb ut på?

– Jag arbetar med att se till att vi lever upp till våra hållbarhetskrav och de målsättningar vi har som en del av vår ISO-20121 certifiering. Det rör allt från att vi försöker öka andelen avfall som går till material-återvinning varje år till att välja klimatsmarta livsmedel och transporter, både under evenemanget men även resterande del av året.

På vilka sätt är Göteborgsvarvet ett hållbart evenemang?

– Hållbarhet är en viktig del i alla aspekter av Göteborgsvarvet, inte bara under själva evenemanget utan hela året. Genom vår ISO-20121 certifiering arbetar vi med hållbarhet både ur ett ekologisk, ekonomiskt och socialt perspektiv samt fortsätter utvecklas och förbättras för varje år. Genom att erbjuda många olika lopp, som varierar i utförande och distans, ökar vi chansen att det finns något som tilltalar alla och hoppas på så vis skapa möjlighet för alla att delta i folkfesten. Vi erbjuder även gratis kollektivtrafik för löpare, ökar årligen andelen avfall som går till material-återvinning och prioriterar hållbar mat, såväl till löpare och publik som till personalen.

Vi vill bidra till en hälsosammare stad och få fler att upptäcka glädjen i att röra på sig och springa

Vad betyder Göteborgsvarvet för Göteborg och Sverige?

– Utöver att det är en tävling med deltagare från hela Sverige, men även övriga världen, är det även en stor folkfest och Göteborg som stad är på många sätt involverad i processen, exempelvis genom att medaljen skapas i samarbete med Göteborgs Konsthögskola. Under året erbjuder vi löparkvällar på 32 olika platser runtom i Sverige och under våren finns möjligheten för barn och ungdomar i Göteborg att delta i löparskolor. På så vis försöker Göteborgsvarvet bidra till en hälsosam livsstil och att alla ska upptäcka glädjen i att röra på sig. Som arrangör bidrar vi även ekonomiskt, allt överskott delas ut till friidrottsföreningar som verkar för barn och ungdomars idrottande. 

Hur ser samarbetet med Göteborg Energi ut?

– Göteborg Energi har länge varit en partner till Göteborgsvarvet och bidrar på många sätt till vårt hållbarhetsarbete, bland annat genom att förse hela evenemanget med förnybar el. Göteborg Energi arbetar själva också mycket med hållbarhet vilket, tillsammans med deras långvariga engagemang, gör dem till en självklar samarbetspartner. 

Vad vill du att Göteborgsvarvet ska lämna för avtryck?

– Jag tycker vi gör ett fantastiskt bra jobb när det kommer till att tydligt förmedla vårt hållbarhetsarbete och vad vi gör för att skapa en hållbar utveckling, i och med detta hoppas vi kunna påverka andra, både individer men även större aktörer, att tänka och arbeta mer hållbart.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus