GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

STAMINA - Behandla och analysera dataströmmar i AMI (Advanced Metering Infratructures)

I det här projektet utvecklas metoder och algoritmer som gör det möjligt för energibolag att bättre använda sin infrastruktur och även utveckla kunskap för att bättre förstå framtidens elnät. 

Parallella och distribuerade beräkningsmetoder studeras för att bevaka statusen på lågspänningsnätet i realtid eller nästan realtid. Målet är att kunna hitta och hantera avvikelser snabbt samt att få mer insikt i distributionsnäten. Resultaten väntas bidra till information för att kunna matcha tillgång och efterfrågan på el i realtid. Projektet är i linje med ett motsvarande industridoktorandprojekt som stöttas av WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program). Läs om WASP här

 

icon-closechevron-disc-rightmenu