GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Kraftvärmeverk i energisystem med volatila elpriser

Målet med detta projekt är att öka kunskapen om vilka krav som kommer att ställas på storskalig kraftvärmeproduktion i det svenska energisystemet när elmarknaden utvecklas mot ökad volatilitet i elpriser på grund av ökad andel icke-reglerbar men variabel kraft såsom vind och solel.  

Projektet studerar krav såväl på kort sikt (anpassning av befintliga anläggningar) som på längre sikt (konstruktion av nya anläggningar och system).

Projektet samfinansieras av Energimyndigheten, Energiforsk, Göteborg Energi och Chalmers och utförs i samarbete med Solvina.

icon-closechevron-disc-rightmenu