GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Innovativa energistyrningssystem för smarta byggnader och interaktion med elnätet

De här projektet syftar till att utveckla en plattform för innovativa energistyrningssystem för smarta byggnader med egen produktion av förnybar energi och energilager i en mikronätkontext. 

Plattformen kan användas för att kostnadseffektivt matcha byggnadens energibehov med egen lokal produktion och energilagring i realtid. Målet är att effektivisera energianvändningen i byggnader och därmed minska det totala energibehovet i byggnader utan att tumma på komforten för kunderna.

Projektet innefattar mätningar och valideringar från testbädden HSB Living Lab.

 

icon-closechevron-disc-rightmenu