GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Energianvändares roller i smarta el- och fjärrvärmenät

Målet med projektet är att utforska vilka roller hushåll kan ha i smarta energinät och vilka digitala lösningar som skulle behövas för att möjliggöra dessa roller.  

Vilka roller hushåll vill spela undersöks först i fokusgrupper. Sedan testas Ero - ett digitalt system för hemmets energianvändning utvecklat i ett parallellt projekt – i HSB Living Lab. Ero gör det möjligt för energianvändare att kontrollera energianvändande funktioner i hemmet och att anpassa deras användning till energiprognoser.

icon-closechevron-disc-rightmenu