GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Älvkyla 2.0 – SWAC (Sea Water Air Conditioning) för Älvstaden

Projektet syftar till att utveckla det befintliga fjärrkylasystemet i Göteborg.  

Genom en initial nulägesbeskrivning ska strategier tas fram för hur utvecklingen av Göteborgs fjärrkylasystem kan styras. Fokus ligger på att undersöka möjligheten att använda högre temperaturer och således mer frikyla från Göta Älv. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus