GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Älvkyla 2.0 – SWAC (Sea Water Air Conditioning) för Älvstaden

Projektet syftar till att utveckla det befintliga fjärrkylasystemet i Göteborg.  

Genom en initial nulägesbeskrivning ska strategier tas fram för hur utvecklingen av Göteborgs fjärrkylasystem kan styras. Fokus ligger på att undersöka möjligheten att använda högre temperaturer och således mer frikyla från Göta Älv. 

En del i utvecklingsarbetet inom fjärrkyla har bestått av ett samverkansprojekt mellan oss och Chalmersdoktoranden Maria Jangsten där hon studerat temperaturdifferensen mellan framledningstemperaturen och returledningen för olika fastigheter. I sin licensiatuppsats har hon kunnat identifiera utvecklingsområden för teknikanvändingen och angett förslag om hur vissa justeringar kan skapa mer tillgänglig fjärrkyla. Uppsatsen finns att läsa i sin helhet på Chalmers hemsida (extern länk).

icon-closechevron-disc-rightmenu