GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

 

 

 

16-02: Aggregatorers affärsmöjligheter och risker på den dagliga elmarknaden

Framtidens elkraftsystem förutspås få ett ökat balanseringsbehov på olika tidshorisonter på grund av större mängder vind- och solkraft. Flexibilitet i efterfrågan pekas ofta ut som en del av lösningen på detta. Frågan om hur efterfrågeflexibilitet kan tas till marknaden utgör dock en utmaning. Här kan tjänsteleverantörer och återförsäljare spela viktiga roller som länkar mellan enskilda kunder och marknaden.

Detta projekt handlar om återförsäljare av el och deras framtida utökade möjligheter på elmarknaden som möjliggörs genom styrning av kundernas förbrukning via styr- eller prissignaler. För att särskilja den traditionella (passiva) återförsäljarrollen från den (aktiva) framtida rollen, benämns den senare aggregator. Projektet ska utveckla metoder och modeller som aggregatorer kan använda för handel på spot-, intradag- och reglermarknaderna, samt tillämpa dessa i fallstudier med för dels dagens elmarknadspriser och dels för en framtida marknad med mer volatila priser. Handeln på elmarknaden sker i förväg och utförs därmed under osäkerhet i priser och konsumtionsnivåer. Dessa osäkerheter påverkar ekonomiska risker som aggregatorn utsätts för och modellerna kommer därför inkludera ekonomisk riskhantering.

Projektet genomförs av Magnus Brolin (magnus.brolin@sp.se) och Claes Sandels (claes.sandels@sp.se) på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

icon-closechevron-disc-rightmenu