GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

ElectriCity

Att testa och utvärdera eldriven busstrafik är en central del av ElectriCity. Sedan juni 2015 går  eldrivna bussar på linje 55 mellan Chalmers båda campusområden i Johanneberg och på Lindholmen i Göteborg. I juni 2018 utökas demonstrationstrafiken med eldrivna ledbussar på en del av linje 16. Två nya laddare är installerade vid ändhållplatserna Sahlgrenska och Eriksbergstorget, där vi står för laddningen.

De nya ledbussarna är betydligt större än föregångarna på linje 55, vilket ställer högre krav på laddinfrastrukturen. De nya laddarna har därför 50 procent högre effekt än laddarna för linje 55, vilket innebär 450 kW. Större batterier i kombination med högre laddeffekt gör det möjligt att bussarna kan köras längre tid utan laddning, för att sedan kunna laddas snabbare när de väl laddas.

De nya eldrivna ledbussarna ingår i ElectriCity, ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara stadstrafik utvecklas, demonstreras och utvärderas. 

Samarbetspartners inom ElectriCity är Volvokoncernen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Göteborg Energi, Ericsson, Älvstranden Utveckling, Keolis, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter. Läs mer om projektet på ElectriCitys webbplats.

icon-closechevron-disc-rightmenu