GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Ny fjärrvärmeledning mellan Göteborg och Mölndal bidrar till mer förnybar och återvunnen värme i regionen

Nu invigs den nya ledningen mellan Göteborg Energis och Mölndal Energis fjärrvärmenät. Ledningen kommer bidra till en effektivare användning av energi, samt mer förnybar och återvunnen värme i regionen. En insats som är viktig både för klimatet och leveranssäkerheten.

Fjärrvärmeledningar på väg att läggas ner i marken.

Den nya fjärrvärmeledningen är cirka fem kilometer lång och sträcker sig från Högsbo i Göteborg till Riskullaverket i Mölndal. Arbetet har pågått sedan 2021 och sedan förra veckan är ledningen nu påkopplad och driftsatt.

Syftet med ledningen är framför allt att använda den energi som finns i regionen ännu mer effektivt. Sommartid finns ett överskott av återvunnen värme från avfallsförbränning och raffinaderier som kan användas även i Mölndals fjärrvärmenät. Vintertid kan Riskullaverket i Mölndal producera förnybar värme som i sin tur kan överföras och nyttjas i Göteborgs fjärrvärmenät.

− Den nya ledningen stärker försörjningstryggheten för både Göteborg och Mölndal och möjliggör för ytterligare samarbeten i framtiden. Den är en av pusselbitarna för att vi på Göteborg Energi ska uppfylla vårt och Göteborg Stads mål om en fjärrvärme helt baserad på förnybara och återvunna källor. Att vi nu tillsammans med Mölndal Energi kan inviga ledningen är ett riktigt bra exempel på ett lyckat samarbete i regionen, säger Per-Anders Gustafsson, VD på Göteborg Energi.

− Ledningen fördjupar vårt regionala samarbete, så att vi kan ge göteborgarna och mölndalsborna leveranssäker och prisvärd fjärrvärme med hög miljöprestanda, både idag och i framtiden. En annan fördel är att vi kommer kunna använda återvunnen spillvärme till att producera fjärrkyla i vår kommande fjärrkylaanläggning, säger Christian Schwartz, VD på Mölndal Energi.

Göteborgs och Mölndals fjärrvärmenät är sedan tidigare ihopkopplade på två ställen. Den nya ledningen kommer att stärka överföringen ytterligare, främst i de sydvästra delarna.

För mer information kontakta

Cecilia Erdalen, presschef, Göteborg Energi 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Mattias Sjöstrand, kommunikationschef 031-86 65 46, mattias.sjostrand@molndalenergi.se

Bild från invigningen av den nya fjärrvärmeledningen. Från vänster: Peter Librell, styrelseordförande Mölndal Energi, Christian Schwartz, vd Mölndal Energi, Per-Anders Gustafsson, VD på Göteborg Energi och Gunnar Westerling, styrelseordförande Göteborg Energi.

icon-closechevron-disc-rightmenu