GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Så kan elbilar stärka elnätet – Göteborg Energi i flera samarbeten kring fordon-till-nät (V2G)

Elektrifieringen av samhället pågår för fullt och fram till 2035 väntas elbehovet i Göteborg växa med 600 MW, vilket motsvarar ett helt Malmö. För att skapa flexibilitet i det lokala elnätet och hålla nere effektbehovet kan elbilars batterier bli en viktig resurs. Göteborg Energi driver därför flera olika projekt kring fordon-till-nät (V2G) tillsammans med bland annat Volvo Cars och Polestar.

Illustration över hur V2G kan fungera. Foto: Polestar

– Göteborg är Skandinaviens “motorcity” och ett fantastiskt kompetenskluster i energiomställningen. Därför känns det både naturligt och inspirerande att samarbeta med ledande elbilstillverkare och andra aktörer kring framtidens flexibilitetslösningar. Uppskattningsvis kan i framtiden upp till 20 procent av behovet av flexibilitet täckas av fordon-till-nät, så potentialen är väldigt stor, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Elnät.

V2G-tekniken har funnits på Göteborg Energis agenda under ett antal år. I takt med att samhällets elektrifiering har dragit i gång på allvar och antalet laddbara fordon i Sverige nu har passerat en halv miljon, med en samlad batterikapacitet på över 11 000 MWh, behöver frågorna kring samverkan mellan fordon och elnät utredas och fördjupas.

I de olika projekten undersöks bland annat hur den dubbelriktade laddningstekniken kan användas, hur anslutningen till elnätet ska gå till och hur potentiella affärsmodeller, som gynnar både elnätsägare och elbilsägare, kan se ut.

– Som lokal elnätsägare ser vi en allt större efterfrågan på flexibilitet. Det är bland annat därför vi sedan några år driver Effekthandel Väst, som är just en lokal handelsplats för eleffekt. Batterier från elektriska fordon har stor potential att öka kapaciteten i elnätet och göra att vi kan ansluta fler kunder snabbare. Men V2G-tekniken kan också ge elbilsägarna en bättre bilekonomi, säger Lars Edström.

För närvarande är Göteborg Energi engagerat i tre olika projekt kring V2G:

•Tillsammans med Volvo Cars undersöks dubbelriktad laddning för hemmabruk, det vill säga ett skarpt test kring hur en vanlig villaägare kan bidra med effekt från sitt elbilsbatteri till det lokala elnätet.

•Under våren 2024 påbörjas testfasen av Polestars V2G-projekt PAVE där en stor flotta av Polestar-3 bilar ingår. I projektet deltar förutom Göteborg Energi Nät och Polestar även Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution, laddningsleverantören Easee och Chalmers tekniska högskola.

•Samverkansprojektet PEPP, Public EV Power Pilots, undersöker hur fordon, genom dubbelriktad laddning, kan användas som energilager för att balansera elnäten.


För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi, 070-466 04 28,

cecilia.erdalen@goteborgenergi.se


Faktaruta V2G-projekt

Pilot med Volvo Cars

Tillsammans med Volvo Cars undersöks dubbelriktad laddning för hemmabruk, det vill säga ett skarpt test kring hur en vanlig villaägare kan bidra med effekt från sitt elbilsbatteri till det lokala elnätet. I piloten ingår sex specialanpassade bilar som utrustats med en omvandlare, inte olik den som används för villor med solceller och batteri för lagring. Denna gång står dock batteriet med en effekt om 5 kWh på hjul. Under 2024 kommer Volvo Car:s nyaste elbil EX90, anpassad efter V2G. Fokus för Göteborg Energi är anslutningslösning och process, säker anslutning till elnätet, påverkan på elkvalitet samt att säkerställa mätdata.

PAVE

Under våren 2024 påbörjas testfasen av Polestars V2G-projekt PAVE där en stor flotta av Polestar-3 bilar ingår. I projektet deltar förutom Göteborg Energi Nät och Polestar även Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution, laddningsleverantören Easee och Chalmers tekniska högskola. Projektet finansieras till del av Vinnova och syftar till att utforska nödvändiga affärsmodeller och samhällslösningar som kan låsa upp den verkliga potentialen hos V2G och möjliggöra för elbilsägare att mot en ersättning stödja elnäten. (Göteborg Energi driver sedan några år tillbaka även ett mindre V2G-projekt tillsammans med Polestar och bland annat Chalmers)

PEPP

Samverkansprojektet PEPP, Public EV Power Pilots, undersöker hur fordon, genom dubbelriktad laddning, kan användas som energilager för att balansera elnäten. I två kommande tester undersöks möjligheten att låna energi från parkerade bilar i ett parkeringsgarage och en bilpoolstjänst. PEPP är en del av det större initiativet Gothenburg Green City Zone och bakom samverkansprojektet står bland annat Lindholmen Science Park, Volvo Cars, Chalmers Tekniska Högskola, RISE Research Institutes of Sweden och Göteborg Energi. Projektet finansieras av Energimyndighetens FFI-program, tillsammans med Vinnova.

icon-closechevron-disc-rightmenu