GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Historisk elnätsinvestering i Göteborg

I dag, onsdagen den 1 mars, inleds arbetet med de förstärkningar av elnätet som krävs för att ansluta Northvolt och Volvo Cars nya batterifabrik. Förstärkningarna, som är Göteborg Energis största elnätsinvestering någonsin, är också avgörande för den fortsatta elektrifieringen av industri och transporter i Västsverige.

Vid spadtaget medverkade (från vänster): Lars Edström, Lisbeth Schultze, Helèn Eliasson, Jan Hallberg och Per-Anders Gustafsson

– Det här är en unik satsning för oss. Totalt handlar det om ett investeringsprojekt på nästan en miljard kronor. Och det behövs. Fram till 2035 beräknas effektbehovet i Göteborg öka med 70 procent jämfört med i dag. Detta motsvarar ungefär ett nytt Malmö, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät AB.

För att möta utvecklingen krävs en snabb utbyggnad av elnätet på lokal-, regional- och nationell nivå. I Göteborg Energi Näts investeringsprojekt ingår bland annat två nya 130 kV-mottagningsstationer på Hisingen som byggs i egen regi och en dubbel 130 kV-regionnätsledning som byggs av Vattenfall Eldistribution.

– Totalt möjliggör detta ett effekttillskott på 500 MW till Göteborg och Västsverige. Investeringarna är avgörande för etableringen av den nya batterifabriken på omkring 250 MW, men möjliggör också storskalig elektrifiering av transporter på land och till havs samt omställning av industrin i regionen liksom framtida hållbar stadsutveckling.  På sikt krävs även förstärkningar av det nationella transmissionsnätet, säger Lars Edström.

Frågan om elnätskapacitet är också fokus för samarbetet ACCEL* (Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland) där en rad samhällsaktörer och näringsliv kraftsamlar för hållbar tillväxt. Vid dagens spadtag på Volvo Cars område på Hisingen medverkade Jan Hallberg (M), styrelseordförande Göteborg Energi, Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör, Västra Götaland och Helén Eliasson (S), Regionstyrelsens ordförande i VGR.

– Vi är glada och stolta över att nu kunna inleda vårt arbete med elnätsförstärkningarna som är så viktiga för hela regionens utveckling. Ett starkt regionalt samarbete mellan branschaktörer, näringsliv, myndigheter, kunder och politik är avgörande om vi ska lyckas med omställningen och kommande etapper i utbyggnaden, säger Jan Hallberg.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

*läs mer om ACCEL-samarbetet här:

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/kraftsamlingar/elektrifiering/eldistribution/accel/

icon-closechevron-disc-rightmenu