GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Nu förstärker vi elnätet för mer effekt till Västsverige – Välkommen till första spadtaget!

Pressinbjudan påminnelse:

Förstärkningarna i elnätet är avgörande för den fortsatta elektrifieringen av industri och transporter i Göteborg och Västsverige.

Den 1 mars inleder Göteborg Energi arbetet med de förstärkningar av elnätet som krävs för att ansluta Northvolt och Volvo Cars nya batterifabrik. Förstärkningarna är också avgörande för den fortsatta elektrifieringen av industri och transporter i Västsverige.

Elbehovet i Göteborg och Västra Götalands län väntas fördubblas fram till år 2030. För att möta utvecklingen krävs en snabb utbyggnad av elnätet på lokal-, regional- och nationell nivå. Frågan är fokus för samarbetet ACCEL* (Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland) där en rad samhällsaktörer och näringsliv kraftsamlar för hållbar tillväxt. Byggandet av den första av totalt två 130 kV-stationer i Göteborgs lokalnät är också en av våra största satsningar någonsin.

Det är nu det händer – välkommen att delta vid det första spadtaget!

Vid spadtaget medverkar Per-Anders Gustafsson, VD på Göteborg Energi, Jan Hallberg, styrelseordförande Göteborg Energi, Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande VGR, Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör Länsstyrelsen Västra Götaland, Lars Edström, VD Göteborg Energi Nät, tillsammans med flera andra representanter för ACCEL och näringslivet i Västsverige.

I samband med spadtaget finns också möjligheter till enskilda intervjuer.

Datum: onsdagen den 1 mars 2023

Tid: 10:20 – 11:45

Plats: Projektsiten på Volvo Cars område på Hisingen. Parkering och samling vid TLA-porten, Pressvägen 2, för vidare gemensam transport till site.

Föranmälan är obligatorisk!

För mer information och anmälan kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

*läs mer om ACCEL-samarbetet här:

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/kraftsamlingar/elektrifiering/eldistribution/accel/

icon-closechevron-disc-rightmenu