GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Göteborg Energi sluter avtal med Svenska kraftnät

Göteborg Energi och Svenska kraftnät har tecknat avtal avseende Rya kraftvärmeverk. Avtalet innebär att Svenska kraftnät i vinter ges tillgång på upp till 250 MW elkapacitet i Västsverige.

Rya kraftvärmeverk.

Genom upphandlingen kan Svenska kraftnät använda Ryaverket för mothandel mellan elområden eller justering av flöden i nätet, så kallad omdirigering.

– Energiförsörjningen i Sverige är i ett utsatt läge och vi kan genom det här avtalet bidra till ökad stabilitet i elnätet. Rya kraftvärmeverk kan producera mycket el och har en viktig roll i energisystemet, säger Daniel Stridsman, affärschef för värme och kyla på Göteborg Energi.

Läs mer på Svenska kraftnäts hemsida här: https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2022/svenska-kraftnat-handlar-upp-kapacitet-i-sydvastra-sverige/

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef på Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closechevron-disc-rightmenu