GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Göteborg Energi och Mölndal Energi i samarbete kring flexibla elnät

Förra vintern startade Effekthandel Väst, en lokal marknadsplats för effekt med syfte att frigöra kapacitet i det lokala elnätet. Inför vintersäsongen 2022/2023 utökas nu det regionala samarbetet med Mölndal Energi Nät som kommer att vara med och köpa effekt på marknaden.

Effekthandel Väst drivs sedan januari 2022 av Göteborg Energi Nät i samarbete med marknadsoperatören NODES. Nu går även Mölndal Energi med som tredje part. På marknadsplatsen kan nätägare köpa effektflexibilitet av anslutna elnätskunder för att tillsammans skapa ett mer flexibelt elnät och undvika effekttoppar.

Att handla med effektflexibilitet är ett sätt att frigöra kapacitet i det lokala elnätet när behoven är som störst, till exempel under den kalla årstiden. Konkret innebär effekthandeln att kunder tillfälligt drar ner sin elanvändning alternativt höjer sin produktion av el för att minska belastningen på elnätet.

– Vi är mitt uppe i en europeisk energikris och vi går mot en vinter där vi behöver hushålla med resurser vi har. Detta innebär bland annat att vi måste använda elen och elnäten på ett smartare sätt. Vår effektmarknad är en av lösningarna. Om vi kan samarbeta i regionen kring den här typen av frågor kommer det gynna både kunder, elnätsföretag och samhället i stort. Därför är vi jätteglada att Mölndal Energi kommer att vara med och handla flexibilitet på Effekthandel Väst, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät.

I Mölndal är kapacitetsfrågan högaktuell, precis som i Göteborg. Mölndal Energi ser möjligheten att vara med och utveckla effekthandel tillsammans med Göteborg Energi så att båda kommunerna har fortsatt möjlighet att expandera samtidigt som kunderna själva kan bidra till lösningen.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Göteborg Energi där vi tillsammans tar oss an de utmaningar vi står inför. För oss är det viktigt att vara en del av lösningen och skapa förutsättningar för regionens tillväxt. Genom Effekthandel Väst får också våra kunder möjlighet att bidra till ett effektivare utnyttjande av elnätet vilket vi tror är bra för alla, säger Fredrik Lundmark, elnätschef och vVD Mölndal Energi Nät.

Fakta Effekthandel Väst

  • Effekthandel Väst är en lokal flexibilitetsmarknad där Göteborg Energi Nät AB (GENAB) och Mölndal Energi Nät (MENAB), köper effektkapacitet från elnätsanslutna företagskunder eller så kallade aggregatorer.
  • Företagskunderna drar tillfälligt ner sin elanvändning alternativ höjer sin produktion av el för att minska belastningen på elnätet.
  • Handeln sker i samarbete med NODES, en oberoende marknadsoperatör, på deras marknadsplats.
  • Effekthandel Väst-marknaden är öppen i nästa pilotfas från december 2022 till mars 2023.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef på Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Fredrik Lundmark, elnätschef och vVD Mölndal Energi Nät, 031-749 92 05

Rebecca Sinnerstedt, innehållsredaktör Mölndal Energi 031-749 93 67 rebecca.sinnerstedt@molndalenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus