GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Västsvensk energiomställning på agendan när energiministern besökte Göteborg Energi

I dag, tisdagen den 3 maj, besökte Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar Göteborg Energi och Rya kraftvärmeverk. På dagordningen stod bland annat den västsvenska industrins växande effektbehov och kraftvärmens roll i energiomställningen.

Energi- och digitaliseringsminsiter Khashayar Farmanbar besökte Rya kraftvärmeverk på tisdagen. Vid mötet deltog Alf Engqvist, VD Göteborg Energi, Anna Svernlöv, verksamhetsområdeschef och Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät.

– De närmaste tio åren kan den västsvenska industriutvecklingen bli den största någonsin i Sverige. Petrokemin och fordonsklustret står inför avgörande investeringar och det finns ett stort intresse för ny industri att etablera sig i göteborgsområdet. Enligt den samlade prognosen från våra kunder innebär detta ett fördubblat effektbehov i Göteborg och beslut om utbyggnad måste fattas i närtid, säger Göteborg Energis VD Alf Engqvist.

– Den gröna nyindustraliseringen är verkligen på frammarsch i Västsverige och det är glädjande att se! För att tillgången på el inte ska stå i vägen måste vi lokalt och nationellt gemensamt ta ansvar för såväl produktionen av el och utbyggnad av elnäten. Där är kraftvärmen mycket viktig och ska fortsatt värnas framåt, säger Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

Vid mötet diskuterades som sagt kraftvärmen och dess roll som planerbar kraft när förnybara och volatila energislag som vindkraft byggs ut.

– Dagens elmarknadsmodell betalar inte för systemnyttan från den planerbara kraftvärmeproduktionen. Bara här i Göteborg har vi genom Rya Kraftvärmeverk en kapacitet på 260 MW elproduktion som är viktigt för den havsbaserade vindkraft som planeras i regionen och som efterfrågas av marknaden. Vi uppskattar verkligen möjligheten att få diskutera dessa viktiga framtidsfrågor på ett djupare plan direkt med Energiministern, säger Alf Engqvist.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef på Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Amalia Pedersen, pressekreterare hos Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar, 073-043 78 85, amalia.pedersen@regeringskansliet.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus