GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Nu får Göteborg tre nya publika laddstationer för tunga fordon

Redan år 2023 ska samtliga fordon inom Göteborgs Stad drivas fossilfritt. Elektrifieringen av tunga fordon som last- och sopbilar är en viktig del för att nå målet. Nu går flera av stadens aktörer på området ihop i ett gemensamt projekt för att skapa tre nya publika laddstationer för tunga fordon.

Nu får Göteborg tre nya snabbladdningsstationer för tunga fordon. En sådan finns sedan några år på Falutorget.

Bakom initiativet står Göteborg Energi, Kretslopp och vatten, park- och naturförvaltningen, Renova och Nordisk Återvinning Service. Laddstationerna som etableras har två snabbladdare på vardera 175kW. En av laddstationerna placeras i Sisjön, en i Backa och en på Ringön. Projektet delfinansieras av Västra Götalandsregionen (VGR).

– Allt fler av stadens aktörer elektrifierar sina fordons- och maskinparker vilket ökar behovet av ny laddinfrastruktur för tunga fordon. Det känns riktigt bra att vi nu tillsammans kan ge ett betydande bidrag för att uppnå Göteborgs ambitiösa klimatmål. Även fordonstillverkarna och leverantörer av tunga fordon efterlyser fler laddare och de nya laddstationerna är självklart tillgängliga för alla att använda, säger Malin Flysjö, affärschef för el- och gashandel på Göteborg Energi.

Projektet med de nya laddstationerna leds av Göteborg Energi med ett projektstöd från VGR på fem miljoner kronor.

– Västra Götaland gör en kraftsamling på elektrifiering och projektet publika laddplatser för tunga fordon är en viktig del av det arbetet. Göteborg är först ut. Detta test- och demokonceptet är anpassningsbart till fler kommuner i Västra Götaland, och är ett led i att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, säger Kristina Jonäng (C), regionutvecklingsnämndens ordförande.

Fakta:

  • Genom ett samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Kretslopp och vatten, park- och naturförvaltningen, Renova och Nordisk Återvinning Service skapas tre nya snabbladdningsstationer för tunga fordon i Göteborg.
  • Laddstationerna har två snabbladdare på vardera 175kW. Placeringen är Sisjön, Backa och Ringön.
  • Laddstationerna är publika och tillgängliga för alla att använda
  • Projektet delfinansieras av Västra Götalandsregionen (VGR) med fem miljoner kronor och är det första utvecklingsprojektet för tunga fordon som får stöd. Stödet från VGR är en del av en större regional satsning som ska snabba upp elektrifieringen av transportsystemet och komplettera och stärka upp statliga stöd. Satsningen är en del av genomförandet av Regional utvecklingsstrategi - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) och den västsvenska tvärsektoriella kraftsamlingen elektrifiering.


För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef, Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Line Rondestvedt De Verdier, ansvarig laddinfrastruktur Västra Götalandsregionen, 076-940 28 23, line.rondestvedt.de.verdier@vgregion.se

icon-closechevron-disc-rightmenu