GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Göteborg Energi – ett schysst energibolag även på papperet

Göteborg Energi har certifierats enligt Schysst elhandel. Certifieringen har tagits fram av branschföreningen Energiföretagen för att guida privat- och företagskunder i valet av elhandelsföretag. Tanken är att kunderna ska kunna undvika oseriösa aktörer på marknaden.

För att bli certifierad krävs att elbolaget uppfyller 18 kundlöften, bland annat tydlig avsändare, ångerrätt och särskild hänsyn till utsatta kunder. Ett av kundlöftena är ”Tydlig och rätt prisinformation” och handlar om att kunden ska förstå vilka komponenter som elpriset består av och vilka påslag som tillkommer.

– För oss är det självklart att våra kunder ska känna sig trygga i valet av elhandelsföretag. Certifieringen är en bekräftelse på det arbete vi har bedrivit under lång tid och som genomsyrar hela vår organisation, säger Roger Sundemo, VD för Göteborg Energis elhandelsbolag Din El.

Konsumenter och företagskunder som ska teckna ett elavtal har idag ett stort utbud av elbolag att välja mellan. Tyvärr finns ett antal oseriösa företag som vilseleder och lurar sina kunder. Fenomenet har uppmärksammats av branschorganisationen Energiföretagen, som tagit fram certifieringen Schysst elhandel.

– Vår bransch ska stå upp för att vi levererar en bra produkt. Genom certifieringen visar vi kunderna vilka elhandelsföretag som tagit det här lilla extra steget för att trygga kundupplevelsen, säger Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsmarknad el på Energiföretagen.

– Redan 2012 ingick vi en branschöverenskommelse med Konsumentverket om vad som anses vara god sed vid uppsökande försäljning i elbranschen. Men vi kände att vi kunde göra mer för att visa upp de företag som har en god säljprocess. 2017 lanserade vi därför certifieringen Schysst elhandel. Det är inte lätt att bli certifierad och det ska det inte vara heller, säger Catherine Lillo.

Läs mer om certifieringen Schysst elhandel och ta del av hela listan med kundlöften här: https://www.energiforetagen.se/kc/schysst-elhandel/


För mer information kontakta

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus