GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Sex kreativa idéer för en mer hållbar vardag prisas

Komposterbara engångsbestick gjorda av potatis som annars skulle slängas, möjligheter för konsumenter att direkt i affären kolla vilken klimatpåverkan olika livsmedel och förpackningar har och minskad klimatpåverkan från el med hjälp av artificiell intelligens. Det är några av de projekt som i år får Göteborg Energis hållbarhetsstipendium Tänk:Om på sammanlagt 800 000 kronor.

Årets Tänk:Om-stipendiater vid dagens prisutdelning på Dome of Vision, Lindholmen.

– Klimatfrågan engagerar! Många vill vara med och bidra med idéer och projekt kring hur vi kan skapa en mer hållbar vardag och minska våra klimatavtryck. I år fick vi in nästan 100 olika ansökningar till Tänk:Om med en fantastisk bredd och mångfald. Det har inte varit en lätt process för juryn att välja men årets stipendiater representerar spännande och genomförbara idéer som kan få stor betydelse och spridning, säger Anders Ådahl, Teknisk Doktor i Energi och Miljö och ordförande i juryn för Tänk:Om

Tänk:Om, är Göteborg Energis hållbarhetsstipendium som ska inspirera och hjälpa göteborgarna att genomföra innovativa idéer för en mer hållbar vardag. Stipendiet har funnits sedan 2009 och firar alltså 10-årsjubileum i år. Tre av årets stipendiater har utsetts direkt av juryn och tre har efter nominering av juryn, röstats fram av göteborgarna. Hela 5 456 röster på våra kandidater kom in!

Läs mer om stipendiaterna nedan och på vår webb: https://www.goteborgenergi.se/tankom

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Årets stipendiater är:

Eneryield AB Eneryield utvecklar självlärande algoritmer baserat på senaste forskningen inom maskininlärning och kraftsystem. Eneryield analyserar stora mängder energidata för att identifiera, klassificera och finna grundorsaken till elkvalitetsstörningar. Detta är nödvändigt för att försäkra stabil leverans och effektivitet i ett elektrifierat samhälle.

Rösta med plånboken/Rebecca Månsson ”Rösta med plånboken”- en podcast där du som konsument får reda på mer om hur företag och entreprenörer jobbar med hållbarhetsfrågor i sina verksamheter - något du indirekt kan bidra till när du köper en vara eller anlitar en tjänst. Projektet syftar till att upplysa människor om att de kan påverka sin omvärld genom att ”rösta med plånboken”, och därmed medvetandegöra sina val.

CarbonCloud CarbonCloud tillgängliggör effektiva beräkningar av matens klimatpåverkan så att producenter och konsumenter kan fatta informerade beslut. De vill ge tydlig, pålitlig klimatavtrycksinformation i händerna på de som fattar besluten. Tjänsten ska nu utvecklas för att ta hänsyn även till förpackningens klimatpåverkan. Att inte bara titta på livsmedlet utan även förpackningen är viktigt för att få en helhetsbild av matens klimatpåverkan.

Skjutsgruppen Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen samlar över 80 000 deltagare. När deltagarna ska åt samma håll erbjuder de sina tomma platser till varandra i olika fordon och delar lika på kostnaderna, eller bjuder varandra. Sedan 2007 har rörelsen tagit fram verktyg för att underlätta för samåkning; allt från anslagstavlor till sociala medier. Det senaste verktyget är en app. Appen har utsetts till “New apps we love” av Apple, “Årets Miljöinnovatör” av Trafikverket och ökar med 1000 nya deltagare i månaden. Appen är det mest tekniskt krävande verktyget hittills och behöver uppdateras för att fortsätta existera 2020.

Nanoheat En teknologi som utnyttjar solenergin för att producera värme med nanoantenner, utvecklad av forskare vid Göteborgs Universitet. Nanoantennerna kan placeras på transparenta ytor utan att ändra på ytans optiska egenskaper. Teknologin kan till exempel användas på fönster och glasfasader för att reducera enorma värmeförluster som byggnader upplever i kallt klimat, och därmed minska energiförbrukning och behovet av fossila bränslen. Nu vill tre studenter ta den här tekniken vidare. De har en fungerande prototyp och vill använda stipendiet för att möjliggöra tester av större prototyper och få teknologin att uppnå sin fulla potential.

Potato Plastic Varje år dumpas mer än 8 miljoner ton plast i naturen; där de kan göra skada i mer än 450 år innan de bryts ner. Innovationen Potato Plastic är en biologiskt nedbrytbar och helt komposterbar plast gjord på vatten och potatis som bryts ner till helt naturliga beståndsdelar inom 2 månader. Materialet är anpassat för att tillverka engångsartiklar, och har hittills använts till bland annat plastpåsar och bestick. Stipendiet söks för att få ut Potato Plastic på marknaden så att alla har en chans att göra ett medvetet och grönt val i sin vardag när det kommer till engångsartiklar.

I Tänk:Om juryn ingår:

Anders Ådahl, teknisk doktor i energi och miljö (ordförande)

Eric Zinn, hållbarhetschef Göteborg Energi

Jan-Åke Jacobsson, ingenjör och aktiv i Svensk Vattenkraftförening

Amanda Termén, VD Språng Kommunikation

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus